Kasutajatingimused

  1. Tere tulemast Medihub OÜ (registrikood 12847026) kodulehele, mis on Eesti Vabariigi seaduste kohaselt registreeritud ettevõte. Medihub OÜ kontaktandmed: Raekoja plats 16, 51004 Tartu, e-mail info@medihub.org
  2. Klient tohib veebilehel kasutada üksnes enda isikuandmeid. Erandina on lubatud sisestada broneerimisel andmeid eestkostjana lapse või teovõimetu isiku eest, kuid sellisel juhul on kohustus lisada sellekohane märkus lisainfo kastikesse.
  3. Medihub ei vastuta teenuste eest, mille üle tal mõistlikult võttes kontroll puudub. Medihub ei vastuta veebilehel leitava tervishoiuteenuse olemasolu, tervishoiuteenuse osutaja kvalifikatsiooni, teenuse kvaliteedi ega pädevuse eest. Medihub ei vastuta kliinikute osutatud raviteenuste ega ravivigade eest. Samuti ei vastuta Medihub finantsteenuste, kindlustuse ega ka muude veebilehel reklaamitavate teenuste osutamise eest.
  4. Kliinikud võivad kehtestada kasutajale täiendavaid nõudeid oma teenuste tellimise kinnitamiseks, näiteks paluda kasutajal täita täiendav küsimustik või tasuda broneerimistasu. Broneerides vastuvõtuaja kliinikusse, nõustub kasutaja täitma kõiki kehtestatud nõudeid, vastasel juhul võib kliinik tellimuse tühistada.
  5. Medihubi poolt märgitud hinnad on vaid ligikaudsed. Medihub ei vastuta hinnamuudatuste eest, mida kliinikud oma hinnakirjades teevad.
  6. Medihub ei ole tervishoiuteenuse osutaja. Medihub arendab platvormi, mis aitab patsientidel leida nende vajadustele vastava tervishoiuasutuse ehk tervishoiuteenuse osutaja. Medihubi kodulehel leitav kliinikute informatsioon põhineb kliinikute enda kodulehtedel avaldatud ja kõigile vabalt kättesaadaval informatsioonil või on saadud otse kliinikutelt. Medihub pakub kliendile üksnes digitaalset abivahendit kliinikute otsimisel ja võrdlemisel.
  7. Igasugune seadusevastane, heade kommete või tavadega mitte kooskõlas olev tegevus või veebilehe kasutamine on keelatud. Medihub modereerib kasutajate kommentaare, et tagatud oleks kommentaaride kvaliteet ja asjakohasus.
  8. Medihub jätab endale õiguse teha kasutajatingimustes ja privaatsuspoliitikas parandusi ja muudatusi igal ajal. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist veebilehel. Kliente ei teavitata uutest muudatustest. Klientidel palutakse tutvuda kasutajatingimuste ja privaatsussätetega iga kord, kui klient asub tehingut või broneeringut sooritama.
  9. Teenuse kasutamine ebaseaduslikul või teiste eraelu puutumatust rikkuval moel on keelatud. Samuti on keelatud kasutada mis tahes automatiseeritud seadet või manuaalset protsessi meie kodulehe jälgimiseks või sisu kopeerimiseks ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta. Medihub on Eesti Patendiametis registreeritud kaubamärk (number M201600630).