OÜ Imago Arte

Aadress: Punane tn 14a, Tallinn
Keskmine järjekorra pikkus: 10 päeva
Telefoninumber: +372 5667 8779

Minu nimi on Aleksander Rjumin. Olen praktiseeriv psühhiaater-psühhoterapeut, Eesti Psühhiaatrite Seltsi liige. Elan ja töötan Tallinnas. Huvi inimese vastu on alati innustanud mind teel tema Universumi saladuste mõistmiseni. Professionaalne tähelepanu minu kabinetti astuva patsiendi vastu muutub peagi innustuseks kasutada psühhoteraapiat kui üht kaasaelamise ja patsiendi uue olemuse koosloomise võimalust. Inimest tajun ma eelkõige emotsionaalselt. Seepärast on mulle väga tähtis, et inimene oleks minuga avameelne, avaks mulle oma tunded ja kujutelmad. Siis tekib minu ja patsiendi vahele eriline ruum, milles ühinevad tema sisemaailma sündmused ja minu kaasaelamine, ning inimene ei ole enam oma probleemi lahendamisel üksi. Selline emotsionaalne ja tundeline kontakt on aluseks vastastikusele usaldusele. Ma võtan inimest sellisena, nagu ta on - siis ma mõistan teda paremini. Mina jätan endale samuti õiguse jääda iseendaks, püüdes olla siiras, heatahtlik ja avatud.

Arstiks saada otsustasin ma juba 14-15 aastasena. Lõpetanud kooli kuldmedaliga, astusin meditsiiniinstituuti. Neljandal kursusel hakkasin tundma suurt huvi psühhiaatria vastu ning tegin teaduslikus üliõpilasseltsis esimese teadusliku uurimistöö kliinilise psühhiaatria ja eksperimentaalpsühholoogia alal.

Hinnakiri: