Sensus Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Tallinn

Aadress: Tõnismägi 3A, Tallinn
Lahtiolekuajad: E–R 08:30–16:30
Keskmine järjekorra pikkus: 2 kuud
Telefoninumber: +372 640 8708

Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus pakub juba alates 1999. aastast psühhodiagnostika, kliinilise psühholoogia, tõenduspõhise psühhoteraapia ja psühhiaatria raviteenuseid. Keskuses on võimalik diagnoosida ja ravida kõiki enamlevinud laste, noorukite ja täiskasvanute psüühika- ning käitumishäireid. Oleme spetsialiseerunud tõenduspõhistele psühhoteraapiasekkumistele. Lapsed ja noorukid: õpiraskused, käitumishäired, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, ärevushäired, autismispektri häired, muud häired. Täiskasvanud: igapäevaelu probleemid, ärevushäired, meeleoluhäired, sõltuvushäired, söömishäired, isiksusehäired, valu, psühhootilised häired.

Hinnakiri: