Füsioteraapia ja taastusravi

Füsioteraapia ja taastusravi

Taastusravi on meditsiinivaldkond, mis on suunatud häirunud funktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele. Tegu on töövõimet või toimetulekut taastava raviga. Taastusravi meeskonna moodustavad taastusravi arst, füsioterapeut, logopeed, eripedagoog, psühholoog, tegevusterapeut, ravimassöör, õde ja patsient. Taastusravi eesmärgiks on täielikult või osaliselt kõrvaldada funktsionaalsed piirangud, et patsient tuleks paremini toime elu- ja töökeskkonnas. Füsioteraapia on üks taastusravi valdkonda kuuluv ravimeetodite grupp füüsilise tervise taastamiseks. Füsioteraapia on kehalistel harjutustel, asendravil, massaažil ja füüsikalistel meetoditel (sooja- ja külmaravi ning elektriravi) põhinev taastusravi osa, mille sihiks on täielikult või osaliselt taastada inimese füüsiline tervis. Samuti on füsioteraapia eesmärkideks võimalike tervisekahjustuste ennetamine, liigeste liikuvusulatuse ja lihaste jõu säilitamine või parandamine, häirunud funktsioonide taastamine, kompenseerimine ja valu leevendamine. Füsioterapeut on taastusravi spetsialist, kes taastab või säilitab kliendi häirunud liikumis- ja tegevusvõimet. Imikute ja väikelaste füsioteraapiaga tegelevad tavaliselt eriväljaõppe saanud laste füsioterapeudid. Füsioteraapia planeerimine algab füsioteraapia vajaduse selgitamisega ning lõpeb plaani väljatöötamisega, millel on mõõdetav lõppeesmärk. Füsioteraapia planeerimine toimub koostöös patsiendi/kliendiga, tema perekonnaga või teiste erialade spetsialistidega. Füsioteraapiaga soovitakse saavutada taastusravi plaanis kokkulepitud eesmärke.

Füsioteraapia sisaldab tugi- ja liikumisaparaadi ja organsüsteemide funktsionaalsete võimete parandamist. Füsioteraapias kasutakse järgnevaid uuringu ja ravivõtteid: füsioterapeutilist hindamist, passiivseid ja aktiivseid kehalisi harjutusi, venitusteraapiat, massaaži, elektrilist ravi, soojaravi, külmaravi, vesiravi, manuaalset mobiliseerimist, õigete liigutusmustrite juhendamist, abivahendite kohandamist, asendravi, füsioterapeutilist nõustamist, kinesioteipimist, tööergonoomikat ja treeningualast nõustamist. Füsioterapeudi vastuvõtule võivad inimesed pöörduda alljärgnevate tervisemurede korral: seljavalud, kaela- ja peavalud, valud liigestes, ülekoormusest tingitud valud, lihaspinged, spordivigastused ning operatsioonijärgne taastumine (liigesliikuvuse ja lihasjõu taastamine). Samuti nõustavad füsioterapeudid kliente ka tööergonoomika ning treeningplaani koostamise osas.

Alljärgnevalt on lühikokkuvõte levinumatest mõistetest, millega patsient taastusravi ja füsioteraapia teenuseid valides võib kokku puutuda:

OMT-füsioteraapia ehk (ortopeediline) manuaalne füsioteraapia puhul on füsioterapeudid läbinud mitmeaastase OMT-füsioteraapia koolituse. OMT-füsioteraapia sobib tugi- ja liikumisaparaadi haiguste ja sümptomite raviks. Ravis kasutavad OMT-füsioterapeudid nii füüsikalisi ravimeetodeid (sh elektriravi, ultraheli, külma- ja soojaravi), liikumis- ja venitusharjutusi kui ka manuaalseid võtteid.

Füsioteraapia sobib erinevate lihas- ja skeletisüsteemi vaevuste leevendamiseks. Füsioteraapia eesmärk on parandada ja säilitada lihasjõudlust ning liigeste liikuvust. Samuti aitavad füsioterapeudid taastuda südame- ja ajuinfarkti tüsistustest, operatsioonidest ja vigastustest. Samuti võib füsioteraapiast olla kasu uriinipidamatusega seotud probleemide korral.  Füsioterapeudid võivad nõustada ka tööga seotud ergonoomia ehk tööasendite ja ülekoormusega seotud probleemide osas. Füsioterapeudid õpetavad harjutusi ja viivad läbi rühmatreeninguid ka tasakaaluhäirete ja pearingluse leevendamiseks.

Akupunktuuri ehk nõelravi mõju seljavalule on palju uuritud, sest seljavalu on kõige sagedasem põhjus, miks nõelravi spetsialisti juurde minnakse. Nõelravi näidustusteks on veel näiteks peavalu, erineva paikmega lihasvalud, liigesvalud ja stress. On leitud, et kuigi kroonilise valu korral on akupunktuuril positiivne efekt, ei ole tal seda ägeda valu korral. Positiivsest efektist hoolimata ei ole sel meetodil eelist teiste teraapiameetodite ees ja lülisamba manipulatsioonidele jääb ta oma toimelt alla. Üks nõelravi liikidest Dry Needling on tänapäevastel neurofüsioloogiateadmistel põhinev nõelravi meetod, mis aitab lõõgastada tugevaid lihaspingeid ja vabastab lihasesiseseid päästikpunkte. Dry Needlingu protseduuri teostavad enamasti selleks spetsiaalse väljaõppe saanud füsioterapeudid.

Massaaž on üks vanimatest ravimeetoditest, mis aitab maandada stressi, leevendada lihaspingeid, parandada lümfi- ja verevarustust. Erinevad massaažiliigid sisaldavad erinevaid pehmekoeteraapia võtteid, kus lihastele ja kudedele avaldatakse survet erinevaid käelisi mõjutustehnikaid, vibratsiooni ning abivahendeid kasutades. Massaaži tehnikad jagunevad laias laastus idamaade ja lääne koolkondade vahel. Lääne massaažiliigid: klassikaline massaaž, aroomimassaaž, segmentmassaaž, tselluliidimassaaž, lümfimassaaž. idamaised massaažid: Shiatsu massaaž, Tai massaaž.   

Lümfiteraapia ehk lümfimassaaž on tursete alanemisele suunatud aeglane, kätega õrnalt sooritatav massaaž, mis stimuleerib lümfivedeliku voolamist lümfiteedes. Suurte tursete korral rakendatakse kompleksset füüsikalist turseravi - lümfimassaaži, kompressioonravi ja võimlemist. Lümfimassaaž sobib ka rasedatele ja lastele.

Kinesioteipimisel kasutatakse kangast ja akrüülliimist valmistatud venivat teipi. Kinesioteipimine fikseerib ja stabiliseerib liigeseid ja lihaseid, parandab vereringet, kiirendab lümfi ja ainevahetuse protsesse. Samas säilitab kinesioteip paigaldamisel keha normaalse dünaamilise liikuvuse. Tavaline sporditeip piirab ja toetab liigutust kahjustatud kehaosas, eesmärgiga vältida kahjustuse piirkonna laiemat levikut. Seevastu kinesioteip võimaldab sooritada täieliku liikumisamplituudiga liigutusi juba taastumisprotsessi ajal, et saavutada terapeutiliste harjutuste sooritamisest maksimaalne kasu.

Teenused:

    • Logopeedi vastuvõtt

      24 kliinikut

      Logopeed on kõrgharidusega spetsialist, kes tegeleb kõnehäirete ja sellega seotud psühholoogiliste kõrvalekallete korrigeerimisega. Logopeed aitab parandada suulist ja kirjalikku kõnet ning arendada mõistmis- ja suhtlemisoskust. Logopeedid tegelevad haiguste tagajärjel või muul põhjusel tekkinud hääle- ja neelamishäiretega. Samuti tegelevad logopeedid vaegkuuljate (halvasti kuulvad või kurdid) laste rehabilitatsiooniga. Esmasel vastuvõtul hindab logopeed probleemi raskusastet, uurib patsiendi tausta ning koostab logopeedilise taastusravi plaani.