Puuetega inimesed saavad nüüd tasuta hambaravi

Puuetega inimesed saavad nüüd tasuta hambaravi

Käesoleva aasta algusest laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi sügava füüsilise ja vaimse puudega inimestele, kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Just nendel juhtudel on ka narkoos näidustatud, kuna patsient ei pruugi olla piisavalt koostöövõimeline. Puuetega inimeste hambaravi eest tasub haigekassa kogu ulatuses. Seda juhul, kui patsiendile on määratud arsti poolt „elupuhuse hambaravi diagnoos“. Oluline on märkida, et õiguse tasuta hambaraviks määrab patsiendi raviarst, mitte hambaarst.

Kriteeriumid, millest inimeste raviarst või perearst peab elupuhuse hambaravi määramisel lähtuma:

Isiksuse psüühilised iseärasused, mille tõttu patsient ei ole suuteline suuõõne hügieeni tagama ka adekvaatse juhendamise korral:

  • Intellektipuue (sügav vaimne alaareng)
  • Autistliku spektrumi häire
  • Dementsus
  • Muud psüühilised kõrvalekalded (näiteks krooniline raske psühhoos).
  • Füüsilised, haigustest tingitud  seisundid, mil inimene ei ole suuteline suuõõne hügieeni protseduure läbi viima

Halvatusseisundid, mis haaravad mõlemat ülajäset, ja on tingitud kesknärvisüsteemi või neuromuskulaarse ühiku haigusest:

  • Liigutushäired, nagu parkinsonistlik sündroom, generaliseerunud düstoonia, raskekujuline tantstõbi
  • Kaasasündinud või omandatud füüsilised iseärasused, näiteks jäseme ja selle olulise osa puudumine arenematuse või amputatsiooni tõttu, mille tõttu isik ei tule toime suuhügieeni toimingutega

Tasuta narkoosis hambaravi pakuvad

Tartu Ülikooli Kliinikum

Erakliinik STIGMA

Kalmer Lepiku Hambaravi OÜ

Kuressaare Hambapolikliinik SA

OÜ Balneom

Allikas: Eesti Haigekassa. Puudega inimese tasuta hambaravi eelduseks on kindlad kriteeriumid. https://www.haigekassa.ee/en/node/155741