Pressiteade: Eesti idufirma Medihub teeb Põhjamaade meditsiiniturul revolutsiooni

Pressiteade: Eesti idufirma Medihub teeb Põhjamaade meditsiiniturul revolutsiooni

Medihub toob esimese ettevõttena Põhjamaades ja Baltikumis turule riikideülese meditsiiniteenuste infoportaali, kus saab võrrelda teenuste hindu ja lugeda patsientide tagasisidet kliinikute kohta. Veebileht on kasutatav eesti, vene, inglise ja soome keeles. Portaal suurendab turu läbipaistvust ning patsientide piiriülest liikumist. Rahvusvaheline konkurents parandab ühtlasi meditsiiniteenuste kvaliteeti. Läbi ekspordi kasvatamise on lootust, et Eesti meditsiinisektorisse tuleb lisaraha suletud rahastamissüsteemi väliselt, mis võimaldaks maksta meditsiinitöötajatele konkurentsivõimelisemat palka ning edendada töötingimusi. Seega on võimalik, et Medihub võib õnnestumise korral aidata pidurdada ka meditsiinitöötajate väljarännet.

„Portaali käivitamise järgselt võib ennustada teatavat hinnasurvet tasulistele teenustele, seoses nõudluse kasvuga välismaalt,“ ütles Medihubi tegevjuht Helary Lainjärv ja lisas, et Haigekassa lepinguga teenuste osutamist ja kättesaadavust see ei mõjuta. „Pikemas perspektiivis toob Medihub Eesti meditsiinisektorile kindlasti kasu, kuna hinnavahe Soomega on hetkel 2-8 korda. Mõnel Eesti erakliinikul, kelle kvaliteet ja hind ei ole kooskõlas, tuleb teha hinnakorrektuure või riskida klientide kaotamisega. Kui kliinikute teenused seada ühele pulgale, siis ilmnevad arvestatavad hinnakäärid ka Eesti siseselt. Alati ei tähenda kõrgem hind paremat kvaliteeti,“ selgitas Lainjärv.

Portaali aadressil https://medihub.org arendadakse pidevalt ja andmed täienevad pea igapäevaselt. Medihub vahendab ainult kliinikute tasulisi teenuseid ja võrrelda saab teenuste hindu ilma Haigekassa soodustuseta. Eriti suurt abi võiksid saada inimesed, kes otsivad hambaraviteenuseid, plastilist kirurgiat või silmade laseroperatsioone, kuna need teenused on üldjuhul ilma Haigekassa hüvitiseta.

Medihubi portaali on arendatud alates 2015. aasta kevadest ning sellest on nüüdseks leitavad enamik Eesti ja Soome suuremaid kliinikuid. Meeskonna teevad tugevaks erinevate valdkondade spetsialistid, kelle hulka kuuluvad: tarkvarainsenerid, meedikud, juristid ning majandus- ja kunstiinimesed.

Meedias avaldatud pressiteadet saate lugeda Estonian World´i veebiväljaandest.