Euroopa ravikindlustuskaart katab erakorralised kulud

Euroopa ravikindlustuskaart katab erakorralised kulud

Euroopa ravikindlustuskaart katab erakorralise arstiabiga seotud kulud. Erinevalt plaanilisest ravist tekib erakorralise arstiabi vajadus teises liikmesriigis kohapeal. Sellisteks erakorralisteks juhtumiteks võivad olla näiteks äge haigestumine või trauma. Erakorralise arstiabi puhul saab Euroopa Liidu piires kasutada Euroopa ravikindlustuskaarti, mis annab õiguse saada arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud isikutega. Juhul, kui kohalik elanik peab maksma meditsiiniteenuse puhul omavastutust või visiiditasu, siis seda ei hüvitata ka Euroopa ravikindlustuskaarti omavale patsiendile. Patsiendil endal tuleb võrdselt kohalike elanikega maksta näiteks visiiditasu, voodipäevatasu ning ravimite omaosalustasu eest.

Mida tuleks teada Euroopa ravikindlustuskaardi kasutamise tingimustest?

Ravikindustuskaardi hüvede kasutamiseks on oluline pidada meeles kahte asja. Esiteks tuleb valida kliinik, mis kuulub riikliku ravikindlustussüsteemiga raviasutuste hulka. See tähendab, et erakliinikutes osutatud teenuste puhul Euroopa Ravikindlustuskaardist kasu ei ole. Teiseks peab raviasutusele esitama Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendavad dokumendid.  Kui isik saab arstiabi seoses tööõnnetuse või kutsehaigusega on hüvitamise aluseks vormikohane tõend E123 või DA1. Euroopa ravikindlustuskaarti või selle asendussertifikaati ei tohi kasutada, kui inimesel puudub ravikindlustus. Kui selline temp välja tuleb, siis nõuab Haigekassa kõik kulud patsiendilt hiljem välja. Enne reisile minekut tuleb kontrollida nii ravikindlustuse kehtivust kui ka Euroopa ravikindlustuskaardi kehtivust! Täpsemat informatsiooni Euroopa Ravikindlustuskaardi kohta leiate Eesti Haigekassa koduleheküljelt.

Unustasite Euroopa ravikindlustuskaardi koju?

Juhul, kui viibite väljaspool Eestit mõnes teises EL liikmesriigis ja teil tekib vajadus vajaminevale arstiabile, kuid kaarti pole kaasas, siis saate tellida endale asendussertifikaadi. Asendussertifikaadi saamiseks tuleb pöörduda Haigekassa klienditeenindusse, helistades klienditelefonile (+372) 669 6630 või saata e-kiri info@haigekassa.ee.