Terviseamet paljastas kuus aastat tegutsenud vale-hambaarsti

Terviseamet paljastas kuus aastat tegutsenud vale-hambaarsti

Haiguste ravimine ei too alati kaasa paranemist, mõnikord võib patsiendi olukord ka halveneda. Sellisel juhul võivad patsiendid esitada Terviseametile kaebuse, mille põhjal alustatakse tervishoiuteenuse osutaja suhtes järelevalvemenetlus. Ühe teate kontrollimine 2017. aastal tõi päevavalgele uskumatu juhtumi. Hambaravikliinik oli esitanud Terviseametile aastaid valeandmeid, näidates töötajana tegevusluba omavat hambaarsti, kes kliinikus tegelikult üldse ei töötanud. Patsientide hambaid parandas seal hoopis Venemaal hambatehnikuks õppinud Fjodor (nimi muudetud), kellel selliseks tegevuseks vajalik haridus puudus.

Kliinik suutis huviorbiiti sattumata tegutseda kokku kuus aastat

Terviseameti kommunikatsiooninõuniku Simmo Saare sõnul laekus aasta tagasi informatsioon kodanikult, mille alusel asus Terviseamet teenuse osutaja tegevust kontrollima. Kuna fiktiivselt näitas ettevõte, et nende palgal on tervishoiutöötajate registris olev isik, suutsid nad ametnike huviorbiiti sattumata tegutseda kokku kuus aastat. Simmo Saare selgituste kohaselt jäi Fjodoril õigust veel ülegi: „Isiku sõnade kohaselt võibki Venemaal hambaarsti teenust osutada ka ilma kõrghariduseta isik.“

Kui vale-hambarst Fjodori sõnad tõele vastavad, siis kerkib küsimus, et milleks Venemaal stomatoloogiks üldse õpitakse, kui hambaravi teenuse osutamiseks piisab ka kutsekooli tunnistusest. Teine variant on see, et hambatehnik Fjodor ei saanudki isegi veel päris täpselt aru, et ta ei tegutse enam ammu Venemaal. Euroopa Liidus peab hammaste ravimiseks käima vähemalt viis aastat ülikoolis.

Kõiki vale-hambaarste pole veel leitud

Terviseameti vastuse põhjal pole välistatud, et kusagil tegutseb veel mõni vale-hambaarst, kellel pole nõutavat haridust. „Selge on see, et kuni on nõudlust, on ka pakkumist,“ kirjutas Simmo Saar vastuses Medihubi uudistele. Saar lisas inimestele õpetuseks: „Kindlasti soovitame Terviseameti registrist kontrollida, kas neile teenust pakkuv ettevõtja ja tema töötaja võivad ikka sel alal tegutseda.“ Terviseamet ootab inimestelt vihjeid erinevate teenuseosutajate kohta. Ameti eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja üheks meetmeks selle eesmärgi täitmisel on tõhus järelevalve ning dialoog nii teenusepakkuja kui tarbijaga. Eestis töötavate tervishoitöötajate register on leitav SIIT.

Valeandmeid esitanud kliiniku tegevusluba on peatatud

Nii nagu iga muinasjutt saab ükskord läbi, nii peatas ka Terviseamet vale-hambaarstiga kasu lõiganud kliiniku tegevusloa. Politsei käivitas kriminaalmenetluse ja juhtumi materjalid on üle antud põhja ringkonnaprokuratuurile. Vale-arstide ja vale-hambaarstide avastamisi on ette tulnud ka näiteks naaberriigis Soomes, kus aastaid tegutses üldarstina endine laohoidja. Ka soomlase õnnepõlv ei kestnud igavesti. Vale-arstile (soome keeles valelääkäri) sai saatuslikuks iseendale rahustite väljakirjutamine. Juhtumist kirjutab pikemalt Ilta-Sanomat.

Vale-arstide töös pole avastatud olulisi vigu

Hämmastav ühine joon kõikidel juhtumitel on see, et vale-arstid tegutsevad segamatult aastaid. See tähendab tegelikult ju seda, et patsientidel kaebused arsti töö ja teenuse kvaliteedi osas praktiliselt puuduvad. Probleemide laiemal esinemisel leiaksid ametnikud kelmi ka palju kiiremini. Olulisi vigu vale-arstide töös pole avastatud ka hilisemate uurimiste käigus. Kas sellest võiks siis järeldada, et ülikooliharidus on ülehinnatud või on vale-arstide näol tegemist erakordselt andekate inim-kameeleonitega?