Medihub kohtus Eesti Hambaarstide Liiduga

Medihub kohtus Eesti Hambaarstide Liiduga

Viimasel ajal on Medihubi eestikeelse portaali turundus ja teemad keerelnud hambaravi ümber. Eks see on oluline teema eestlastele, kuna puudutab otseselt pere rahakotti. Muude raviteenuste osas katab kulud solidaarne ravikindlustussüsteem, kuid hambaarstid on jäetud riigi poolt vaeslapse rolli, kes peavad ise vaatama, kuidas kulude-tuludega nulli tulla. Põletavatel teemadel emotsionaalselt kirjutamine toob pinnale vastakaid tundeid.

Kohtumisel Eesti Hambaarstide Liidu (EHL) presidendi Marek Vinkiga selgus, et osapoolte eesmärgid hambaravi kvaliteedi, ennetuse ja rahastamise osas on praktiliselt üks-ühele kokkulangevad. Mõlemad pooled nõustusid, et kohtumine osutus väga vajalikuks ning oluliseks. Väga tähtis on väikesel Eesti meditsiiniturul tegutsedes üksteise mõistmine. Välisel vaatlusel ei pruugi kõik eesmärgid kohe olla lihtsad või arusaadavad ning oluline on selgitada nii tegevuse tausta kui ka ärilisi huve. Medihub selgitas kohtumisel, et mõnedele ehk liialt provokatiivsete pealkirjade või sissejuhatusega artiklite eesmärk ja taotlus on jõuda suurema lugejaskonnani, kellele saab edastada adekvaatset ning tasakaalustatud informatsiooni. Turg on igasugu informatsioonist üleküllastunud ning väga raske on üldse lugejate tähelepanu köita. Medihubi tegevjuhi Helary Lainjärve sõnul on artiklite pakend erinev, et hoida portaali turunduskulud madalal ning võistelda suurte meediaportaalidega. „Lugejad peaksid artiklid läbi lugema ning mitte laskma ennast kohati provokatiivsest pakendist ehmatada,“ selgitas Lainjärv. Medihubi tegevjuht täiendas, et väga vähe kasu on artiklitest, mida keegi lugeda ei viitsi, sellepärast tuleb Medihubil loetavuse huvides balansseerida kõmulisuse ja üldkasuliku informatsiooni edastamise vahel.

Medihub ja Eesti Hambaarstide Liit leppisid kokku, et edaspidi tehakse rohkem koostööd artiklite sisulisel poolel, et levitada patsientidele tasakaalustatud ning olulist informatsiooni. Medihub usub, et ühiselt tegutsedes on võimalik eesmärke paremini saavutada, mis puudutab inimeste hammaste tervist, teenuste kvaliteeti ning ennetust. Medihub on alati avatud ka tagasisidele, mida võib julgelt saata info@medihub.org aadressile.