Medihubi ärimudel ja eesmärgid

Medihubi ärimudel ja eesmärgid

Viimastel kuudel küsivad ettevõtjad ja kliinikud üha sagedamini, kes me oleme ja millised on meie eesmärgid. Mõnel juhul on küsimine ajendatud hirmust, et Medihub on välismaise kliinikuteketi käepikendus, mis valmistab turgu ette suuremaks konsolideerumiste laineks. Mõned murelikud kardavad kohalikke konkurente või meediamogulite varjatud sidemeid. Otseselt on vihjatud, et oleme suurärimehe Margus Linnamäe kaval sepitsus, et eratervishoiu üle suuremat kontrolli haarata. Kuna kirjutame viimasel ajal palju hambaravi teemadel, siis on eriti kõhevile aetud just selle valdkonna tegijad. Medihub on artiklitega naksanud kannast ka traditsioonilist kirjutavat pressi, kus käib armutu võitlus klikkide ja lugejate pärast. Kas neil hirmudel on alust ja erakliinikute juhid peaksid asuma ärimeeste kaitsepühaku Püha Homobonuse poole palveid lugema?

Meditsiiniturg on jõudnud digitaalses arengus uuele tasemele

Medihub usub informatsiooni koondavate veebikeskkondade vajalikkusesse. Meditsiiniturg on viimastel aastatel jõudnud digitaalses arengus sellisele tasemele, kus on võimalik luua nii turuplatse kui ka teenuste või informatsiooni koondajaid ehk agregaatoreid.

Agregaator loob hindade ja muude karakteristikute võrdlemiseks süsteemi

Kui lähtuda agregaatori definitsioonist, siis agregaator on ettevõte, mis ise ei oma ega tooda teenuseid ega kaupa, kuid kogub ja koondab informatsiooni kaupade või teenuste kohta erinevatest omavahel konkureerivatest allikatest. Agregaatori tugevus põhineb võimel luua keskkond, mis tõmbab kasutajaid veebilehele, samuti mugavas kasutajaliideses. Agregaator loob süsteemi, mis võimaldab mugavalt võrrelda hindu või muid karakteristikuid.

Agregaatorid aitavad luua uut turgu

Infoagregaatoritel on erinevaid raha teenimise mudeleid, millest meie kasutame peamiselt andmete kasutuslitsentsi müüki ja teenuste või kaupade reklaami. Sageli aitavad just agregaatorid luua killustunud turul korda ja ka uut turgu. Ka Google toetab portaalide jõudmist esilehele, kuna portaalid vastavad täpsemalt esitatud küsimusele kui üksikud kliinikute veebilehed. Ilma agregatoriteta tulevad indekseerimisel põhinevas Google otsingus välja üksikud kliinikud või foorumid, kuigi inimene sooviks tegelikult ülevaadet kliinikutest.

Tihe konkurents digiturunduses on patsientidele kahjulik

Medihub usub, et kliinikute vaheline tihe konkurents digiturunduses on patsientidele kahjulik, kuna lõppkokkuvõttes tuleb Facebooki või Google reklaam kinni maksta tarbijal. Liiga suur tähelepanu on koondunud turundusele, sisutekstide tootmisele ja SEO-tamisele. Meie soovime, et meditsiinis võidaks parim teenusepakkuja, mitte parim turundaja. Tuleviku e-turundus põhineb agregaatoritel. Agregaatorid aitavad vähendada kliinikute turunduskulusid ning loovad turuosalistele võrdsemaid võimalusi.

Medihubi uudiste eesmärgid

Medihubi artiklite eesmärk on kasvatada veebilehe liiklust ja turundada brändi. Artiklite sisu on valitud Medihubi üldiste eesmärkide alusel, et levitada inimestele teadmisi ja informatsiooni, aidata parandada kvaliteeti sellel teemal kirjutades ning kitsaskohti välja tuues. Juhtida ennetuse tähtsusele tähelepanu, et inimesed pööraksid rohkem tähelepanu oma tervisele ning sellele, et nad saavad ise väga palju teha selle parandamiseks. Lisaks sellele on üheks oluliseks eesmärgiks vähendada inimeste põhjendamatut pahameelt arstide või kliinikute vastu, mis on tingitud suurtest hinnaerinevustest või kallistest hindadest. Meie arvates on oluline mõista, et on erineva hinnatasemega kliinikuid ning erakliinikute hinnad on suures sõltuvuses investeeringutest, palkadest ja koolitustest.

Pealkirjad kasvatavad loetvust

Artikli pealkirjad on meelega valitud provokatiivsed, et kõnetada õiget sihtgruppi. Artiklid on kirjutatud huvitavas ja lihtsas keeles, et kasvatada loetavust ning langetada turunduskulusid. Väga vähe oleks kasu artiklitest, mida keegi ei loe. Kui neid ei loeta, siis on väga raske levitada ka kasulikku ja vajalikku informatsiooni. Igavad pealkirjad ei kutsu lugema ja ilma intrigeeriva sisuta lood jäetakse pooleli ning need ka ei levi. Medihubi ei ole toetamas suur meediamasin, mis aitaks infot levitada või teeks seda kuidagi odavaks või lihtsaks.

Patsientidel on õigus teha faktidel põhinevaid otsuseid

Medihubi tegevjuhi sõnade kohaselt usub nende meeskond, et inimesed soovivad järgnevatel aastakümnetel üha suuremat võimu ja kontrolli nende tervisesse puutuvates küsimustes. „Me tuleme ajast, kus arst oli patsiendiga võrreldes kõrgemal positsioonil,“ selgitab Helary Lainjärv. Patsiendi eest varjati isegi teatud informatsiooni, kuna arvati, et teadmised võivad tema tervisele halvasti mõjuda. Näiteks vähihaigele ei öeldud kohe, et teda on tabanud surmav haigus, kardeti stressist tingitud infarkte ja enesetappe. Kindlasti ei pidanud arst vajalikuks kõiki oma otsuseid lahti seletada, veel vähem patsiendi arvamust küsida või otsustusõigust jagada. See aeg on läbi ja inimesed soovivad omada üha suuremat kontrolli oma tervisega seotud küsimustes.

Portaalis saab kliinikute hindu  võrrelda kiirelt ja lihtsalt

Me usume, et inimesed soovivad suuremat otsustusõigust oma tervisega seotud küsimustes. Hetkel on valikud mingi kliiniku või arsti kasuks kantud pigem emotsioonidest kui teadmistest. Sageli peab tegelema meditsiiniteenuste hindade ennustamisega. Medihubi portaalis saab kliinikute hindu  võrrelda kiirelt ja lihtsalt. Me usume, et patsiendid tahavad arsti või kliinikut valides teha teadmistel põhinevaid otsuseid, kuid puudu on informatsioonist. Me loome portaali inimestele, kes tahavad langetada tervisega seotud valikuid iseseisvalt, lähtudes usaldusväärsetest allikatest mitte kuulujuttudest või kõlakatest. Alusta kliinikute võrdlemist ja otsimist SIIT.