Hammashoito

Hammashoito

Nykyaikainen hammashoito on nopeasti kehittyvä ala. Tämän päivän hammaslääkärit ovat valmiit tarjoamaan laajan valikoiman toimenpiteitä ja laatimaan henkilökohtaisia hoitosuunnitelmia hampaiden terveyttä ja kaunista hymyä varten. Asiantuntijoilla on tehokkaat menetelmät hammassairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Hammashoidon kehityksen ansiosta ovat tänä päivänä kaunis hymy ja terveet hampaat kaikkien tavoitettavissa nopeasti ja kivuttomasti. Seuraavaksi tärkeimmät hammashoidonperuskäsitteet selitettyinä:

Ortodontia eli oikomishoito

Oikomishoito on usein ajankohtainen lapsuusiässä, jolloin hampaiden poikkeamien korjaaminen on oleellista kasvukehityksen kannalta. Oikomishoito voidaan tarjota myös aikuisille, jotka eivät ole tyytyväisiä hampaidensa asentoon. Oikomishoitoa tulee kyseeseen myös silloin, kun on tarve saada tilaa implanteille ja proteeseille.

Paikat eli täytteet

Karieksen eli hammasmädän (bakteerin aiheuttama hampaan kovakudoksen tuhoutumisprosessi) ilmetessä tulee poistaa vaurioitunut hammaskudos ja paikata hammas. Tähän käytetään yleensä valon avulla kovettuvaa paikka- eli komposiittimateriaalia. Erityisellä paikan kiinnitysjärjestelmällä voidaan minimoida häiritsevyys ja maksimoida hammaskudosten säilyttäminen. Laaja komposiittiaineiden valikoima mahdollistaa hampaan sopivan muodon ja värin palauttamisen. Valokovetus on nopea ja miellyttävä toimenpide potilaalle.

Juurihoito

Juurihoito voi olla tarpeen voimakkaassa ja äkillisessä hammassäryssä, lämpöherkkyystilanteessa, hammasjuuren kroonisen tulehduksen tai vaurioitumisen yhteydessä. Juurihoito tehdään yhden tai useamman käynnin aikana, kanavat puhdistetaan tulehduksesta ja hammaskuoren jäännöksistä, kanavat muotoillaan ja täytetään hermeettisesti. Teknologian kehityksen ansiosta on juurihoito muuttunut nopeammaksi ja tarkemmaksi. Juurihoidettu hammas tarvitsee vakaan ja pysyvän rakenteen – komposiittipaikan, laboratoriossa valmistetun kruunun tai implantin. Kruunun tai implantin valmistamiseksi hammas hiotaan ja siitä tehdään jäljennös,  joka lähetetään laboratorioon. Siellä valmistetaan hampaan täyte, jonka lääkäri sementoi seuraavalla käyntikerralla hampaaseen.

Implantologia

Joissain tilanteissa voi olla tarpeen myös poistaa hammas, mikä on nykyään varsin vaivaton ja kivuton toimenpide. Lääkäri voi suositella puuttuvien hampaiden korvaamiseksi erilaisia ratkaisuja, kuten irrotettavia proteeseja, kiinteitä kruunuja ja siltoja sekä implantteja. Jokaisella proteesityypillä on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta yksi nykypäivän parhaimpia ratkaisuja on implantti. Implantti on keinojuuri, joka asetetaan leukaluuhun puuttuvan hampaan tilalle. Paranemisen jälkeen implantin päälle asetetaan laboratoriossa valmistettu yksilöllinen kruunu.  Medihubin kotisivulla voi tutustua kyseisiä toimenpiteitä tarjoaviin klinikoihin, varata vastaanottoajan ja  vertailla hintoja.

Proteesit ja kruunut

Kruunuja käytetään murtuneen tai osittain vahingoittuneen hampaan korjaukseen. Klinikkamme tarjoavat täyskeraamisia kruunuja, jotka eivät eroa luonnollisista hampaista.  Laajemmassa hammasrivivaurion tapauksessa voi usein valita myös muita ratkaisuja, esimerkiksi irrotettavat proteesit, joita voidaan valmistaa niin osa- kuin kokoproteeseinakin. Nykyaikaisten materiaalien ansiosta voidaan saavuttaa luonnollinen hymy.

Soodapuhdistus

Yhä suositummaksi on tullut hampaiden soodapuhdistus, joka tunnetaan myös Air-Flow'na tai helmipesuna. Muutamassa minuutissa poistetaan hampaista tummentumat, minkä jälkeen ne ovat puhtaammat ja vaaleammat. Paremman tuloksen saavuttamiseksi voidaan toimenpide yhdistää myös hammaskiven poistoon ultraäänellä tai käsi-instrumenteilla. Toimenpide sopii hyvin tupakoijille, kahvin ja teen juojille ja kaikille, jotka haluavat pitää hampaansa ja ikenensä kunnossa.

Hampaiden valkaisu

Hammashoidon piiriin kuuluu myös joukko esteettisiä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi hampaiden valkaisu, joka muuttaa nopeasti hampaat usean sävyn verran vaaleammiksi. Lopputulos säilyy useita kuukausia.

Hammaslaminaatit

Hampaiden osittaisella pinnoittamisella ohuilla keraamisilla levyillä eli laminaateilla voidaan muuttaa hampaiden muotoa ja väriä täydellisesti. Esteettinen tulos saavutetaan potilaan, hammaslääkärin ja hammasteknikon yhteistyöllä. Laminaattien valmistuksessa huomioidaan potilaan yksilölliset tarpeet ja henkilökohtaiset toiveet. Ratkaisusta riippuen hampaita ei hiota tai ne valmistellaan vain minimaalisesti. Ennen työn aloittamista potilas saa arvioida ja korjata hampaiden ulkonäköä mallien perusteella tai jopa kokeilla väliaikaisia laminaatteja suussaan. Tämä varmistaa tyydyttävän lopputuloksen ja potilaan toiveiden toteutumisen.

Palvelut:

  • Suun perustutkimus

   358 klinikkaa

   Suun perustutkimuksen tekee hammaslääkäri.  Tarpeen tullen lisämaksusta otetaan röntgenkuvat, ja laaditaan hoitosuunnitelma.  Riippuen suun terveyden tilasta on hyvä käydä vähintään kerran vuodessa hammaslääkärillä. Vastaanotolla lääkäri neuvoo potilasta tarpeellisen hammashoidon, syyhygienian ja hampaiden terveyden suhteen.

  • Oikomishoidon konsultaatio

   70 klinikkaa

   Oikomishoidon konslutaatio käydään läpi ennen oikomishoidon aloittamista. Hoidon suunnittelemiseksi hammaslääkäri tekee potilaan suusta jäljennökset, joiden pohjalta valataan kipsimalli hampaistosta. Kliinisen tarkastelun ja röntgenkuvien perusteella tehdään konkreettiset laskelmat sekä laaditaan hampaiston hoitosuunnitelma.

  • Vihlovien hammaskaulojen hoito

   34 klinikkaa

   Vihlovien hammaskaulojen hoito on tarpeen, jos Ienten vetäytyminen tai hammaskiilteen kuluminen on on paljastanut hammaskaulat, jolloin erilaiset ärsyttävät tekijät, kuten kylmä tai hapan ruoka, alkavat aiheuttaa vihlontaa ja kipua. Yleensä paljastuneet hammaskaulat käsitellään läpinäkyvällä fluorilakalla. Samoin lääkäri voi suositella ienherkkyyttä lieventävän hammastahnat käyttöä.

  • Kiinteän oikomiskojeen kaari

   11 klinikkaa

   Kiinteän oikomiskojeen kaari on yleisin hampaiden oikomishoidon muoto. Riippuen potilaan hampaistosta saattaa oikomishoitoa tarvita joko toinen tai molemmat hammaskaaret. Oikomiskoje kiinnitetään täyteaineella hampaisiin. Hoidon aikana on tarpeellista käydä hammasoikojalla oikomiskojeen vaikuttavuuden säätämiseksi. Metallisella oikomiskojeella on oikomishoito kestoltaan lyhyempi kuin keraamisella.

  • Kiinteän oikomiskojeen purkaminen

   8 klinikkaa

   Kiinteän oikomiskojeen purkaminen on toimenpide, joka tehdään oikomishoidon päätyttyä. Kyse on kivuttomasta ja mopeasta toimenpiteestä, jossa poistetaan erityisillä ortodonttisilla pihdeillä oikomiskoje hampaiden sivuilta. Kojeen poistamisen jälkeen hiotaan ja kiillotetaan hampaan pinnat sileiksi.

  • Purentakisko

   50 klinikkaa

   Purentakisko on läpinäkyvästä muovista tehty suuhun pantava apuväline, joka estää hampaiden öistä narkskuttamista. Kiskon tarkoituksena on estää hampaiden kulumista aiheuttavaa hampaiden vastakkain hankautumista. Se valmistetaan yksilöllisesti potilaalle, ja muovin paksuus riippuu narskutuksen voimakkuudesta.

  • Hampaan juurikanavan avaus ja laajennus

   129 klinikkaa

   Juurikanavan avaus ja laajennus on jokaisen juurihoidon ensimmäinen vaihe. Juurikanava on hampaan alla oleva pieni ja kapea käytävä, josta kulkevat hampaan hermot, suonet, valtimot ja lymfasuonet. Riippuen juurien määrästä voi hampaalla 1-4 juurikanavaa. Riippuen hampaan rakenteesta kanavien laajennus taas voi viedä aikaa useamman hoitokerran verran, mutta se on tarpeellista uuden tulehduksen syntymisen estämiseksi. 

  • Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus

   219 klinikkaa

   Juurikanavan avaus ja laajennus on jokaisen juurihoidon ensimmäinen vaihe. Juurikanava on hampaan alla oleva pieni ja kapea käytävä, josta kulkevat hampaan hermot, suonet, valtimot ja lymfasuonet. Riippuen juurien määrästä voi hampaalla 1-4 juurikanavaa. Riippuen hampaan rakenteesta kanavien laajennus taas voi viedä aikaa useamman hoitokerran verran, mutta se on tarpeellista uuden tulehduksen syntymisen estämiseksi. 

  • Juurentäyttö, 2-kanavainen hammas

   42 klinikkaa

   Hampaan juurentäyttö, kaksikanavainen hammas on juurihoidon toimenpide, jossa aiemmin käsiteltyyn kanavaan asetetaan pysyvä täyte. Täytteenä käytetään yleensä kumipuun kumin kaltaista ainetta, jolla täytetään juurikanavat. Juurikanavan täytön jälkeen hammas paikataan täyteaineella ja suojataan hammaskruunulla kestävyyden pidentämiseksi.

  • Vaativa hampaan juurikanavien avaus ja laajennus

   10 klinikkaa

   Vaativa juurikanavan avaus ja laajennus on toimenpide, joka tehdään pääasiassa käyttäen hammashoidon mikroskooppia. Juurikanavat voivat olla rakenteeltaan varsin erilaisia, mikä voi muuttaa niiden avaamisen ja laajentamisen vaativaksi. Mutkittelevien ja kapeiden kanavien tapauksessa toimepide saattaa kestää kauemmin ja vaatia useamman käyntikerran.

  • Juurentäyttö, 3-kanavainen hammas

   36 klinikkaa

   Hampaan juurentäyttö, kolmikanavainen hammas on juurihoidon toimenpide, jossa aiemmin käsiteltyyn kanavaan asetetaan pysyvä täyte. Täytteenä käytetään yleensä kumipuun kumin kaltaista ainetta, jolla täytetään juurikanavat. Juurikanavan täytön jälkeen hammas paikataan täyteaineella ja suojataan hammaskruunulla kestävyyden pidentämiseksi.

  • Juurentäyttö, 4-kanavainen hammas

   25 klinikkaa

   Hampaan juurentäyttö, nelikanavainen hammas on juurihoidon toimenpide, jossa aiemmin käsiteltyyn kanavaan asetetaan pysyvä täyte. Täytteenä käytetään yleensä kumipuun kumin kaltaista ainetta, jolla täytetään juurikanavat. Juurikanavan täytön jälkeen hammas paikataan täyteaineella ja suojataan hammaskruunulla kestävyyden pidentämiseksi.

  • Juurentäyttö, 1-kanavainen hammas

   304 klinikkaa

   Hampaan juurentäyttö, yksikanavainen hammas on juurihoidon toimenpide, jossa aiemmin käsiteltyyn kanavaan asetetaan pysyvä täyte. Täytteenä käytetään yleensä kumipuun kumin kaltaista ainetta, jolla täytetään juurikanavat. Juurikanavan täytön jälkeen hammas paikataan täyteaineella ja suojataan hammaskruunulla kestävyyden pidentämiseksi.

  • Juurikanavan avaus ja juurentäyttö

   22 klinikkaa

   Juurikanavan avaus ja juurentäyttö on juurihoidon toimenpide, joka voidaan hoitaa tietyissä tapauksissa peräti yhdellä käyntikerralla. Näin ollen juurikanavan aavaminen, laajentaminen ja täyttäminen tehdään samalla hoitokerralla. Mahdollisuuksien mukaan hampaan koko rakenne saadaan valmiiksi samalla kertaa.

  • Juurikanavien avaus ja täytteet

   12 klinikkaa

   Juurikanavan avaus ja juurentäyttö on juurihoidon toimenpide, joka voidaan hoitaa tietyissä tapauksissa peräti yhdellä käyntikerralla. Näin ollen juurikanavan aavaminen, laajentaminen ja täyttäminen tehdään samalla hoitokerralla. Mahdollisuuksien mukaan hampaan koko rakenne saadaan valmiiksi samalla kertaa.

    

  • Implantin asennus

   117 klinikkaa

   Implantin asentaminen on toimenpide, jossa leukaluuhun kiinnitetään pieni titaaninen ruuvinkaltainen hampaan keinojuuri. Implantti korvaa hammasjuuren ja sen päälle asetettava kruunu hampaan ulko-osan eli kruunun. Implantin asentamista seuraa 2-6 kuukauden pituinen toipumisaika, jonka kuluessa implantti eli keinojuuri kiinnittyy tukevasti leukaluuhun.Toipumisajan ajaksi implantin päälle voidaan asettaa väliaikainen kruunu, joka toipumisen jälkeen korvataan keraamisella kruunulla.

  • Implantti ja hammaskruunu

   28 klinikkaa

   Implantin asentaminen on toimenpide, jossa leukaluuhun kiinnitetään pieni titaaninen ruuvinkaltainen hampaan keinojuuri. Implantti korvaa hammasjuuren ja sen päälle asetettava hampaan ulko-osan eli hammaskruunun. Implantin asentamista seuraa 2-6 kuukauden pituinen toipumisaika, jonka kuluessa implantti eli keinojuuri kiinnittyy tukevasti leukaluuhun.Toipumisajan ajaksi implantin päälle voidaan asettaa väliaikainen hammaskruunu, joka toipumisen jälkeen korvataan keraamisella hammaskruunulla.

  • Osaproteesi akryylistä

   84 klinikkaa

   Osaproteesi akryylistä on irrotettava muoviproteesi, jota käytetään puuttuvien hampaiden korvaamiseksi. Proteesia käytetään, jos potilaalla on säilynyt myös omia hampaita, joihin proteesi voidaan kiinnittää. Osaproteesin kokonaiskustannukseen vaikuttaa perushinnan lisäksi hampaiden ja liitinten määrästä ja mallista.

  • Osaproteesi metallirungolla

   101 klinikkaa

   Osaproteesi metallirungolla eli rankaproteesi on irrotettava metallirunkoinen proteesi. Proteesin istuvuus suussa on parempi verrattuna muoviproteesiin. Metallirunkoisen proteesin hinta on suurin piirtein puolet enemmän kuin muoviproteesin johtuen kalliimmasta materiaalista.

  • Proteesin pohjaus

   48 klinikkaa

   Proteesin pohjaus on proteesien istuvuuden parantamiseksi tehtävä laboratorinen toimenpide. Uudelleen pohjauksen aluksi tehdään tarkentava jäljennös suusta proteesin kanssa, ja sitten jäljennösmalln perusteella vaihdetaan laboratoriossa proteesin muovipohja.

  • Proteesin korjaus

   55 klinikkaa

   Proteesin korjaus on tarpeen halkeilevan tai hajoavan proteesin korjaamiseksi. Proteesilääkäri lähettää proteesin hammaslaboratorioon, jossa proteesin pohjalevy sulatetaan irti ja korvataan uudella muovimassalla. Ennen laboratorioon lähettämistä tehdään suusta myös jäljennös.

  • Kokoproteesi

   117 klinikkaa

   Kokoproteesi on edullinen ratkaisu puuttuvan hampaiston korvaamiseksi. Kyse on irrotettavasta muoviproteesista, joka korvaa kokonaan yhden hammaskaaren hampaat. Kokoproteesin valmistaminen on aikaa vaativa toimenpide, jonka takia tulee hammaslääkärin vastaanotolla käydä vähintään kolme kertaa ennen lopullisen proteesin valmistumista. Jos ylä- tai alaleussa on jäljellä omia hampaita, valitaan muovinen osaproteesi.

  • Hampaan poisto

   352 klinikkaa

   Hampaan poisto on toimenpide, jossa hammas irrotetaan leukaluusta. Hampaan poisto tehdään yleensä paikallispuudituksessa. Hampaan poisto voi tulla tarpeeseen eri syistä, esimerkiksi laajasti vaurioitunut hammaskudos, ikenien ja luukudoksen krooninen tulehdus, vamma ja ortodonttinen hoito. Ennen toimenpidettä hammas puudutetaan pistoksella. Ekstraktiossa hammas irrotetaan ympäröivästä luusta, tehdään liikkuvaksi ja poistetaan sen jälkeen pihdein.

  • Vaativa hampaan poisto

   100 klinikkaa

   Hampaan vaativa poisto on toimenpide, jossa monijuurinen hammas irrotetaan leukaluusta. Hampaan pisto tehdään yleensä paikallispuudutuksessa. Hampaan poiston vaativuus riippuu hampaan anatomiasta ja sijainnista leukaluussa. Tietyissä tapauksissa hampaan poisto muuttuu vaativaksi toimenpiteen aikana.Tällaisessa tilanteessa toimenpiteen kesto ja sen jälkeinen toipumisaika saattavat pidentyä.

  • Hampaan poistoleikkaus

   119 klinikkaa

   Hampaan poistoleikkaus on toimenpide, jossa hammas irrotetaan leukaluusta päiväkirurgisessa leikkauksessa. Hampaan poistoleikkaus voi osoittautua tarpeelliseksi pääasiassa alaposkihampaiden ja viisaudenhampaiden tapauksessa. Samoin myös tilanteessa, jossa hampaan asema leukaluussa on epätyypillinen. Tällöin puudutetaan kyseinen alue, leikataan ien auki ja poistetaan poralla hieman hammasta ympäröivää luuta. Hampaan poiston jälkeen ommellaan ien kiinni ja jätetään paranemaan.

  • Vaativa hampaan poistoleikkaus

   33 klinikkaa

   Vaativa hampaan poistoleikkaus on toimenpide, jossa monijuurinen tai lohjennut hammas irrotetaan leukaluusta leikkauksessa. Vaativa hampaan poistoleikkaus on yleensä tehtävä, kun hampaan asema leukaluussa on epäsuotuinen.Tällöin puudutetaan kyseinen alue, leikataan ien auki ja poistetaan hammas. Vaativa hampaan poistoleikkaus eroaa hampaan poistoleikkauksesta pidemmällä kestollaan. Lisäksi potilaalle saatetaan leikkauksen jälkeen määrätä antibioottikuuri.

  • Viisaudenhampaan poisto

   50 klinikkaa

   Viisaudenhampaat eli takimmaiset poskihampaat ovat viimeiset hammaskertaan kasvavat hampaat. Viisaudenhampaan poisto  on toimenpide, jossa irrotetaan viisaudenhammas leukaluusta. Viisaudenhampaan poiston on tarpeellista tehdä, jos hampaan asema on epäsuotuinen tai hammas on huonossa kunnossa. Yleensä toimenpiteen ja toipumisen kesto ovat pidempiä viisaudenhampaita alaleuasta kuin helpommasta yläleuasta poistettaessa.

  • Hampaiden valkaisu

   173 klinikkaa

   Hampaiden valkaisu on toimenpide, joka yleensä tehdään vetyperoksidipohjaisilla tuotteilla. Hammaslääkärin konsultaatio ja suuontelon perusteellinen tarkastus ovat tarpeellisia ennen valkaisua. Toimenpidettä ei tehdä, jos hampaissa on paljon paikkoja, mikrohalkeamia tai jo valmiiksi varsin herkät hampaat.

  • Hammaskiven poisto (10 min)

   45 klinikkaa

   Hammaskiven poisto on toimenpide, jossa puhdistetaan hampaan pinnat mineralisoituneista saostumista ultraäänen ja käsiterien avulla. Tietyissä tilanteissa on varsin paljon hyötyä myös soodapesusta. Toimeenpiteen ja hampaan tukikudosten toipumisaika toimenpiteestä riippuu hammaskiven määrästä ja ienten kunnosta.

  • Hammaskiven poisto (20 min)

   149 klinikkaa

   Hammaskiven poisto on toimenpide, jossa puhdistetaan hampaan pinnat mineralisoituneista saostumista ultraäänen ja käsiterien avulla. Tietyissä tilanteissa on varsin paljon hyötyä myös soodapesusta. Toimeenpiteen ja hampaan tukikudosten toipumisaika toimenpiteestä riippuu hammaskiven määrästä ja ienten kunnosta.

  • Hammaskiven poisto (30 min)

   242 klinikkaa

   Hammaskiven poisto on toimenpide, jossa puhdistetaan hampaan pinnat mineralisoituneista saostumista ultraäänen ja käsiterien avulla. Tietyissä tilanteissa on varsin paljon hyötyä myös soodapesusta. Toimeenpiteen ja hampaan tukikudosten toipumisaika toimenpiteestä riippuu hammaskiven määrästä ja ienten kunnosta.

  • Hammaskiven poisto (45 min)

   155 klinikkaa

   Hammaskiven poisto on toimenpide, jossa puhdistetaan hampaan pinnat mineralisoituneista saostumista ultraäänen ja käsiterien avulla. Tietyissä tilanteissa on varsin paljon hyötyä myös soodapesusta. Toimeenpiteen ja hampaan tukikudosten toipumisaika toimenpiteestä riippuu hammaskiven määrästä ja ienten kunnosta.

  • Laminaatti

   108 klinikkaa

   Laminaatti eli täyskeraaminen kruunu on hampaan etupinnan pinnoite, joka asennetaan hammasmuodon korjaamiseksi tai hammaskudoksen suojaamiseksi. Kyse on varsin vähäistä asentamistyötä  vaativasta  keraamisesta pinnoitteesta, joka asetetaan etuhampaan päälle. Hammaslääkäri suunnittelee yhdessä hammasteknikon kanssa sopivan ulkomuodon hampaalle ja asettaa potilaan suuhun väliaikaisen pinnoitteen ennen lopullisen laminaatin valmistumista. Ennen hampaan lopullisen laminaatin asentamista annetaan potilaalle kaksi viikkoa tai enemmän aikaa totutella väliaikaisen ratkaisun kanssa hampaan uuteen ulkomuotoon.

  • Kahden pinnan paikkaus

   244 klinikkaa

   Nykypäivän hammashoidossa käytetään laajalti valolla kovettuvia komposiittipaikkoja. Kyse on materiaalista, joka mahdollistaa luonnollisesta hammaskudoksesta erottumattomien paikkausten tekemisen. Komposiittipaikkojen hinnat riippuvat niiden koosta eli siitä, kuinka monta hammaspintaa ne kattavat. Kahden pinnan paikkauksessa paikataan kaksi hammaspintaa. Jos omasta hampaasta on jäljellä vain vähän, on suositeltavaa asentaa hampaaseen keraaminen paikka tai kruunu.

  • Keraaminen täyte

   100 klinikkaa

   Keraaminen täyte eli keraaminen paikka on laboratoriossa valmistettu täyskeraaminen hammaspaikka. Karieksen eli reikien hoidossa on keraaminen täyte olemukseltaan vakaampi ja pysyvämpi ratkaisu kuin komposiittimateriaalista eli yhdistelmämuovista tehty paikka. Hammas esivalmistellaan ja siitä tehdään jäljennös, jonka pohjalta laboratorio valmistaa keraamisen paikan.

  • Kolmen pinnan paikkaus

   241 klinikkaa

   Nykypäivän hammashoidossa käytetään laajalti valolla kovettuvia komposiittipaikkoja. Kyse on materiaalista, joka mahdollistaa luonnollisesta hammaskudoksesta erottumattomien paikkausten tekemisen. Komposiittipaikkojen hinnat riippuvat niiden koosta eli siitä, kuinka monta hammaspintaa ne kattavat. Kolmen pinnan paikkauksessa paikataan kolme hammaspintaa. Jos omasta hampaasta on jäljellä vain vähän, on suositeltavaa asentaa hampaaseen keraaminen paikka tai kruunu.

  • Väliaikainen paikka

   68 klinikkaa

   Väliaikainen paikka on rakenteeltaan puolipehmeä väliaikainen hammaspaikka. Väliaikaista paikkaa käytetään yleensä kahden erillisen juurihoitokerran välisenä aikana. Väliaikainen paikka korvataan komposiittipaikalla tai kruunulla.

  • Vanhan täytteen poisto

   42 klinikkaa

   Vanhan täytteen poisto on esimerkiksi amalgaamipaikan eli hopeapaikan tai vanhan komposiittipaikan korvaamiseksi tehtävä toimenpide.

  • Yhden pinnan paikkaus

   349 klinikkaa

   Nykypäivän hammashoidossa käytetään laajalti valolla kovettuvia komposiittipaikkoja. Kyse on materiaalista, joka mahdollistaa luonnollisesta hammaskudoksesta erottumattomien paikkausten tekemisen. Komposiittipaikkojen hinnat riippuvat niiden koosta eli siitä, kuinka monta hammaspintaa ne kattavat. Yhden pinnan paikkauksessa paikka asetetaan yhdelle hammaspinnalle, esimerkiksi purentapinnalle. Pysyvämpänä ratkaisuna on mahdollista valmistaa laboratorisesti keraaminen täyte.

  • Soodapuhdistus

   164 klinikkaa

   Soodapuhdistuksessa lääkäri tai suuhygienisti tekee hampaiston syväpuhdistuksen. Hiovat soodakiteet poistavat hampaiden plakin ja pintavärjäymät tehden hampaat puhtaammiksi ja kiiltävimmiksi. Suodapuhdistusta ennen voidaan tehdä hammaskiven poisto. Yhdistettynä oikeanlaiseen suuhygienian kotihoitoon on soodapuhdistus oleellinen osa ientulehduksen ehkäisyä. 

  • Keraaminen kruunu

   164 klinikkaa

   Keraaminen kruunu on esteettinen ja samalla pysyvä ratkaisu hammaskruunun palauttamiseksi. Ennen kruunuttamista muotoillaan poralla olemassa olevalle hampaalle sopiva muoto sekä tehdään väliaikainen muovikruunu siksi ajaksi, kunnes keraaminen kruunu valmistuu. Työn hinta riippuu käytettävästä keraamisesta materiaalista sekä kruunutettavien hampaiden määrästä.

  • Kielijänteen katkaisu

   162 klinikkaa

   Huuli- tai kielijänteen leikkaus on suuontelon jänteisiin tehtävä kirurginen toimenpide. Lasten suhteen yleisin peruste kielijänteen  leikkaamiselle on puhevaikeudet. Huulijänteen leikkaus tehdään suuren etuhammasraon kuromisen, ortodontisten välineiden tai proteesien sovittamisen yhteydessä.

  • Paiseen avaus

   61 klinikkaa

   Paiseen avaus on toimenpide, joka on tarpeen tehdä vakavien suuontelon tulehdusten tapauksessa. Toimenpiteessä käsiteltävä alue puudutetaan pistoksella ja avataan. Syntynyt tasku huuhdellaan ja dreneerataan.

  • Suun limakalvo-ompeleiden poisto

   39 klinikkaa

   Suun limakalvo-ompeleiden poisto on toimenpide, joka tehdään kirurgisten operaatioiden jälkeen. Operaatioissa on mahdollista ommella resorboituvat eli sulavat tikit, joita ei ole tarpeen erikseen käydä poistattamassa.

  • Hammaskorun kiinnitys

   63 klinikkaa

   Hammaskorun kiinnitys on toimenpide, jossa hampaan etupinnalle asetetaan adhessiivisesti kiinnittyvä koru. Kyse on esteettisestä hammashoidossta, jonka hinta riippuu kiinnitettävän korun materiaalista ja mallista.