Neurokirurgia

Neurokirurgia

Neurokirurgia on kirurgian erikoisala, joka on keskittynyt aikuisten ja lasten aivojen ja selkäytimen, aivo- ja selkäydinkalvojen, aivohermojen ja selkäydinhermojuurten, ääreishermoston ja autonomisen hermoston; kallon ja selkärangan sairauksien, epämuodostumien ja verenkierron, häiriöiden tutkimukseen sekä kirurgiseen ja ei-neurokirurgiseen hoitoon. Neurokirurgi eli aivokirurgi on kirurgian erikoislääkäri, joka työskentelee aivojen ja selkäytimen, sekä näiden kalvojen että hermojärjestelmän, ja kallon sekä selkäytimen sairauksien tutkimuksen ja kirurgisen hoidon parissa. Neurokirurgia soveltaa kirurgista hoitoa aivokasvainten, epämuodostumien (ml. verisuonten kasvaimet ja aneurysmat) sekä hermojärjestelmän vammojen tapauksessa. Pääasiallinen ero neurologin ja neurokirurgin välillä on, että neurologi ei käytä kirurgiaa hermojärjestelmän sairauskien hoidossa. Yleisimmät neurokirurgisesti hoidettavat sairaudet ovat aivokasvaimet, selkäytimen ahtauma, aivoverenkierron aneurysmat, kallonsisäiset verenvuodot, aivonestevuodot, meningeoomat, selkäydinvammat ja lannekanavan kasvaimet. Aivojen ja selkäytimen syvärakenteiden sähköisellä stimulaatiolla voidaan hoitaa sellaisia neurologisia sairauksia ja vaivoja, kuten Parkinsonin tauti, essentiaali vapina, dystonia ja krooninen kipuoireyhtymä.

Neurokirurgisen hoidon uusi suuntaus on aivojen ja selkäytimen syvärakenteiden sähköinen stimulaatio, jota varten alueelle on asennettu leikkauksessa elektrodit. Syväaivostimulaatio (engl. deep brain stimulation, DBS) on hoitotoimenpide, jossa aivojen ydinosien työskentelyyn vaikutetaan pysyvästi aivokudokseen asennettujen elektrodien kautta annettavilla sähköimpulsseilla.  Syvästimulaatiolla hoidetaan useita sellaisia eri neurologisia ja psykiatrisia sairauksia, joihin perinteinen konservatiivinen lääkehoito ei tehoa. Eniten syväaivostimulaatiota käytetään Parkinsonin taudin, essentiaalivapinan, dystonian (tahdonalaisten lihasten häiriötila), tanssitaudin eli Huntingtonin taudin, kroonisen kivun, vakavan obsessiivis-kompulsiivisen persoonallisuushäiriön ja vaikean masennuksen hoidossa.

Palvelut:

    • Neurokirurgin vastaanotto

      8 klinikkaa

      Neurokirurgi eli aivokirurgi on kirurgian erikoislääkäri, joka on keskittynyt niin pään ja aivojen kuin myös aivokalvon, aivohermojen, hermojuurten, ääreishermoston sekä kallon että selkärangan sairauksien diagnosoimiseen ja kirurgiseen hoitoon. Neurokirurgiaa harjoitetaan pääasiassa kasvainsairauksien ja epämuodostumien (kuten aivoverisuonten kasvaimet, aneurysmat) sekä hermojärjestelmän vammojen tapauksessa.