Psykiatria

Psykiatria

Psykiatria on mielenterveyden ja psykiatristen häiriöiden tutkimukseen, hoitoon ja seurantaan keskittynyt lääketieteen ala. Psykiatrin ja psykologin välinen ero on, että edeltävä on lääkäri ja hänellä siten oikeus määrätä lääkkeitä ja tehdä diagnooseja. Psykologi on keskittynyt lievempien mielenterveyden häiriöiden tutkimukseen ja psykoterapiaan (esim. pelkotilat, ahdistuneisuushäiriöt, lievä masennus). Psykiatri taas on erikoistunut vakavampien psyykkisten häiriöiden, masennuksen, psykoottisten häiriöiden ja persoonallisuushäiriöiden lääke- ja sairaalahoitoon. Yleisimmät psykiatrin kohtaamat mielenterveyshäiriöt ovat masennus, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko, paniikkihäiriöt, syömishäiriöt (ml. anoreksia ja bulimia), pakko-oireet eli OCD, kaksisuuntaiset mielialahäiriöt, erilaiset riippuvuudet, psykoosit ja persoonallisuushäiriöt.

Psykiatrian yleisimpiä tutkimusmenetelmiä ovat potilaskeskustelut, psykiatrinen haastattelu ja potilaan seuranta. Lisäksi tarpeen tullen tehdään psykologisia tutkimuksia (erilaiset psykologiset testit) ja hermojärjestelmän kuvantamistutkimuksia, kuten aivojen tietokonetomografia (TT), magneettikuvaus (MK), hermoratojen kuvantaminen (traktografia) ja toiminnallinen magneettikuvaus (fMRI). Nykyaikaisessa psykiatrissa käytetään sairastumisriskin kartoittamisessa myös geenitutkimusta. Tietyt perintötekijät voivat altistaa esimerkiksi skitsofrenialle tai riskikäyttäytymiselle liikenteessä. Ennen psykiatrisen diagnoosin vahvistamista tulee muilla tutkimuksilla poissulkea fyysiset eli somaattiset sairaudet. Esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta, maksa- tai hermosairaudet sekä eri lääkemyrkytykset voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita kuin psyykkiset sairaudet. Muistihäiriöitä voi aiheuttaa myös B12-vitamiinipuutos ja sekavuustiloihin voi johtaa alhainen verensokeri. Monimutkaisempien psyykkisten sairauksien tapauksessa on varsin oleellista kerätä tietoa niin potilaan läheisiltä kuin muilta potilaan kanssa asioinneilta asiantuntijoiltakin.

Psykiatrin vastaanotolle hakeutumista ei tule lykätä tai pelätä, koska oikea-aikainen hoito voi ehkäistä merkittävien sosiaalisten ongelmien syntymistä ja työkyvyn menettämistä psyykkisistä syistä. Lievempien mielenterveyteen liittyvien ongelmien ja stressin tapauksessa voi olla järkevää konsultoida ensin omaa lääkäriään tai psykologia.

Palvelut:

    • Psykiatrin vastaanotto

      154 klinikkaa

      Psykiatri on psykiatriaan erikoistunut lääkäri, joka on keskittynyt mielenterveyden häiriöiden hoitoon ja tutkimukseen. Psykiatri ensivastaanotto kestää noin tunnin. Sen aikana psykiatri luo luottamuksellisen ilmapiirin itsensä potilaan välille sekä tiedustelee potilaan terveyshäiriöiden taustaa ja konkreettisia ongelmia. Tarpeen tullen psykiatri tekee lisätutkimuksia tilanteen selvittämiseksi tai kirjoittaa lähetteen tarpeellisiin jatkotutkimuksiin tai –kokeisiin. Psykiatri etsii yhdessä potilaan kanssa sopivaa ratkaisua mielenterveyteen liittyvien ongelmien avuksi.