Ortopedia

Ortopedia

Ortopedia on kirurginen erikoisala, joka diagnosoi ja hoitaa tuki- ja liikuntaelinten vammoja, synnynnäisiä kehityshäiriöitä. eri sairauksia sekä niiden aiheuttamia epämuodostumia. Seuraavaksi esitellään lyhyestä tyypillisimpiä ortopedisia ongelmia, kuten nivelsairaudet, selkäongelmat, yleiset ja rasituksen aiheuttamat vammat sekä jalkavaivat, ja niiden hoitoa.

Yleisin ikäihmisten tuki- ja liikuntaelimien ongelmista on polvikipu. Yleensä sen aiheuttaja on osteoartroosi eli nivelrustokato. Artroosin eli nivelrikon tapauksessa koko nivel on vahingoittunut ja tulehtunut. Polvinivelen osteoatroosissa ensimmäisenä häviää polvinivelen rusto, joka aiheuttaa muutoksia myös muissa ympäröivissä kudoksissa. Ensin aloitetaan konservatiivisella hoidolla eli lääkinnällä (ml. kipulääkkeet) ja fysioterapialla. Vakavien vammojen tapauksessa tehdään keinonivelten eli endoproteesien asennus.

Myös lonkkanivelissä voi esiintyä artroosi, jota hoidetaan samaan tapaan kuin polvinivelten tapauksessakin. Artroosin lisäksi endoproteesi saatetaan joutua asentamaan esimerkiksi kaatumisen seurauksena syntyneen luunmurtuman myötä. Tulee huomioida, että lonkkanivelten ongelmia ei esiinny vain aikuisilla. Lonkkaniveldysplasia on yksi yleisimpiä synnynnäisiä virheitä. Kyse on lonkkaluun kehityshäiriöstä, jossa lonkkamalja ja reisiluun pää eivät ole kehittyneet tarpeeksi. Mitä aiemmin sairaus havaitaan, sitä lyhyempi ja parempi tulos hoidolla on. Tämän takia kaikki vastasyntyneet tarkistetaan taudin varalta.

Nivelsairaus voi tuottaa nivelontelossa tulehduksen ja nestekertymän, joka taas aiheuttaa nivelsärkyä ja rajoittaa nivelten liikkuvuutta. Tällaisissa tapauksissa on mahdollista punktoida nivel eli poistaa nivelontelosta liiallinen neste. Tämä toimenpide voidaan yhdistää intra-artikulaarisen pistokseen eli injektoida (esimerkiksi em. toimenpiteen yhteydessä) niveleen lääkeaineita.

Enemmistö olkanivelen ongelmista johtuu alueen jänteiden ja limapussin vammoista. Näiden seurauksena voi syntyä esimerkiksi jännetulehdus tai peräti repeämä. Vammojen mahdollisia aiheuttajia ovat lihasten surkastuminen, vähäinen käyttö, liikarasitus ja vammat.

Noin neljä viidestä ihmisestä kokee jossain vaiheessa elämäänsä selkäkipuja. Yleisimmin ongelmia aiheuttaa alaselkä. Selkäkivun syitä on erilaisia: heikko lihaskunto, ylipaino, raskas fyysinen työ, elämäntyyli, lihassairaudet ja vammat. Vammojen ja raskaan fyysisen työn seurauksena voi aiheutua selkänikamien sijoiltaanmeno, jonka myötä nikamavälilevy alkaa painaa hermoja aiheuttaen kovaa kipua. Tämä tila radikuliittina tunnettu tila on taipuvainen uusiutumaan ensimmäisen parantumiskerran jälkeen. Yleensä riittää elämäntapamuutokset (kuntoilu, työergonomian parantaminen jne.), kipulääkkeet, lihasrelaksantit ja hieronta. Vaikeissa tapauksissa, kuten alaruumiin ja jalkojen halvaantuessa, on tarpeen tehdä selkäleikkaus.

Muut yleisemmät vammojen seurauksena syntyvät sairaudet ovat esimerkiksi polven sisäisten rakenteiden nivelkierukan ja ristisiteiden repeämät. Nivelten sisäisten ongelmien havaitsemiseksi, diagnosoimiseksi ja hoidoksi käytetään usein toimenpidettä nimeltä artroskopia, jossa pienten leikkaushaavojen kautta niveleen viedään kamera ja tarpeen tullen  (esimerkiksi ongelman korjaamiseksi) muut instrumentit.

Erityisesti nuorilla ja urheilijoilla voi vammojen seurauksena syntyä kantajänteen eli akillesjänteen repeäminen, jonka tunnusomaisin piirre on kyvyttömyys seistä varpaillaan. Kantajänteen repämä tarvitsee kirurgista hoitoa. Tuoreen vamman tapauksessa ommellaan kantajänne yhteen, kun taas vanhan repeämän korjaamiseksi ratkaisu on akillesjänteen korjaus. Harvoissa tapauksissa saatetaan tarvita konservatiivista hoitoa (kipsi, ortoosi).

Altiina vääntymisille, kaatumisille ja muille yleensä urheiluun liittyville vammoille on myös nilkkanivel, jonka  alueen siteiden venähtämiset ja repeämät ovat erittäin usein esiintyviä vaurioita.

Yksi omalaatuinen usein ylirasituksesta tai vammasta johtuva sairaus on rannekanavaoireyhtymä eli karpaalikanavan syndrooma, jota esiintyy pääasiassa keski-ikäisillä naisilla. Rannekanavaoireyhtymän syy on rannekanavan eli karpaalikanavan ahtautuminen, jonka seuraksena kanavan hermot jäävät jatkuvaan puristukseen. Sen oireisiin kuuluu ranteen ja kämmenen alueen kipu, jonka yhteydessä esiintyy puutumista peukalonpuoleisten sormien kämmenen puoleisessa osassa. Usein konservatiivinen hoito (lepo, ortoosi, fysioterapia) antaa hyvän tuloksen, mutta vaikeammissa tapauksissa voi osoittautua tarpeellisemmaksi leikkaus.

Toinen kämmenalueen sairaus on kämmenen jännekalvoja paksuntava Dupuytrenin kontraktuura, joka aiheuttaa yhden tai useamman sormen koukistumisen. Useimmiten vaiva kohdistuu 4. ja 5. sormeen. Sairauden edetessä sormien liikkuvuus vähenee, kunnes lopulta sormet ovat täysin koukistuneet ja liikkumattomat. Arvellaan, että sairauden pääasiallinen aiheuttaja on perinnöllisessä alttiudessa, mutta riskiä lisäävät esimerkiksi tupakointi, alkoholinkäyttö, reuma, vammat ja raskas fyysinen työ. Valitettavasti sairauden oireita on mahdollista vain lieventää, mutta ei kokonaan pois hoitaa.

Vaivaisenluu (hallux valgus) eli isovarpaan sisäänpäin kääntyminen on yksi yleisimpiä jalkaterän vaivoja. Sen aiheuttaa isovarpaan suoruudesta vastaavien lihasten heikentyminen. Isovarvas on esimerkiksi pienten/sopimattomien jalkineiden jatkuvan käytön takia kääntynyt kohti viereistä varvasta tai peräti sen päälle. Varhaisvaiheessa riittää usein vain hieronta, ortoosi sekä ultraääni- ja sähköhoito. Vaikeammissa tapauksissa tulee turvautua kirurgiaan.

Lattajalka on jalkaterän synnynnäinen tai ajan myötä kehittynyt rakenteellinen muodonmuutos, joka näkyy jalkapohjan sisäkaaren laskeutumisena. Aiheuttajina voivat olla hermo- ja lihassairaudet, mutta myös sopimattomien jalkineiden käyttö. Tila voi olla vaivaton, mutta ajanmyötä voivat esiintynyt jalkaterän rasituksesta johtumat väsymyskivut. Lisäksi tulee muistaa, että pikkulapsilla jalkaholvin puuttunimen on täysin normaalia tiettyyn ikään asti. Normaalin jalkaholvin kehittymiseen auttavat esimerkiksi paljain jaloin käveleminen ja erityiset harjoitukset. Lattajalkaisuuden lisäks myös pihtipolvet ja länkisääret kuuluvat tiettyyn ikävaiheeseen. Kaikki lapset syntyvät länkisäärisinä. Maltillista pihtipolvisuutta esiintyy 2-3-vuotiaana ja kouluikään mennessä jalkojen tulisi olla verrattain suorat. Oleellisen, oireita aiheuttavan, epämuodostumisen tapauksessa on ortopedin konsulttaatio varsin perusteltua.

Palvelut:

  • Nilkkanivelen tähystys

   4 klinikkaa

   Nilkkanivelen tähystysleikkaus on vähän invasiviinen nilkkanivelensisäinen leikkaus, joka  tehdään pienten (n. 5 mm.) leikkausviiltojen nivelten alueella. Erikoisinstrumenttien ja kamera-artroskoopin avulla on mahdollista diagnosoida ruston vammoja sekä tehdä nivelessä hoitotoimenpiteitä tai poistaa nivelhiiriä eli nivelen sisäisiä irtokappaleita. Toimenpide tehdään nukutuksessa tai paikallispuudutuksessa päiväkirurgiana. Syitä toimenpiteelle ovat krooninen nilkkanivelen kipu, nivelkapselin tulehdus eli synoviitti, uimarin olkapää, nivelhiiret nivelontelossa.

  • Nivelkierukan artroskooppinen resektio

   8 klinikkaa

   Nivelkierukan artroskooppinen resektio on vähän invasiivinen polvinivelleikkaus, jossa poistetaan vahingoittuneen nivelkierukan osa. Artroskooppi viedään polvinivelen etuosaan pienistä (n. 5 mm) leikkausviilloista. Videokameralla varustetulla artroskoopilla lääkäri näkee nivelen sisälle sekä poistaa vahingoittuneen nivelkierukan osan käyttäen erityisiä instrumentteja. Nuorten potilaiden nivelkierukka voidaan korjata ompeleilla, joihin käytetään erityistä lankaa. Toimenpide tehdään nukutuksessa tai selkäydinpuudutuksessa päiväkirurgiana.

  • Polven diagnostinen tähystys

   17 klinikkaa

   Polven diagnostinen tähystys (pl. nivelkierukka, resektio, nivelhiiri)
   Diagnostinen tähystys leikkaus on vähän invasiivinen nivelensisäinen toimenpide, joka tehdään pienten (n. 5 mm.) leikkausviiltojen kautta nivelsairauden diagnosoimiseksi. Kamera-artroskoopilla lääkäri näkee nivelen sisäpuolelle ja arvioihin nivelen kuntoa sekä vammojen laajuutta. Tarvittaessa voidaan diagnostinen artroskopia muuttaa hoitotoimenpiteeksi.

  • Olkanivelen tähystysleikkaus

   19 klinikkaa

   Olkanivelen tähystysleikkaus on vähän invasiviinen olkanivelensisäinen leikkaus, joka  tehdään pienten (n. 5 mm.) leikkausviiltojen nivelten alueella. Erikoisinstrumenttien ja kamera-artroskoopin avulla on mahdollista tehdä nivelessä hoitotoimenpiteitä ja korjata vahingoittuneita rakenteita. Leikkaus tehdään nukutuksessa tai paikallispuudutuksessa päiväkirurgiana. Syitä toimenpiteelle ovat olkanivelen sijoiltaanmeno, niveltulehdus, jännevauriot, kiertäjäkalvosimen vamma, adheviisinen kapsuliitti (“jäätynyt olkapää” eli nivelkapselin kuroutuminen), nivelpinnan vamma, olkalisäkkeen alaisen limapussin tulehdus, posttraumaattinen nivelrikko, kondromatoosi.

  • Lonkan tähystysleikkaus

   2 klinikkaa

   Lonkan tähystysleikkaus on kirurginen vähän invasiivinen lonkkanivelensisäinen toimenpide, joka  tehdään pienten (n. 5 mm.) leikkausviiltojen nivelten alueella.  Erikoisinstrumenttien ja kamera-artroskoopin avulla on mahdollista diagnosoida nivelrakenteiden vammojaja tehdä nivelessä välittömästi hoitotoimenpiteitä sekä poistaa nivelontelosta irtokappaleita ja korjata rustovammoja. Toimenpide tehdään nukutuksessa tai paikallispuudutuksessa. Leikkauksen jälkeisen ensimmäisen vuorokauden aikana potilas ei saa nousta jaloilleen. Syitä toimenpiteelle ovat lonkkanivelrakenteiden repeämä, nivelontelon irtokappaleet eli nivelhiiret, lonkkanivelen sijoiltaanmeno eli luksaatio, varhainen artriitti, erilaiset rustovammat.

  • Polven eturistisiteen korjausleikkaus

   17 klinikkaa

   Polven eturistisiteen korjausleikkaus on kirurginen toimenpide, joka on revenneen eturistisiteen ainoa hoitomuoto. Leikkaus tehdään yleensä artroskooppisesti eli erikoisinstrumenteilla ja kameralla varustettu artroskooppi viedään pienten (n. 5 mm.) leikkausviiltojen kautta polviniveleen. Toimenpiteessä revennyt side korvataan potilaan omalla tai luovuttajan jänteellä, koska revennyttä sidettä ei ole mahdollista ommella. Toimenpidettä kutsutaan myös jänneplastiikaksi.

  • Polven takaristisiteen korjausleikkaus

   2 klinikkaa

   Polven takaristisiteiden korjaus on kirurginen toimenpide, joka on revenneen takaristisiteen ainoa hoitomuoto. Leikkaus tehdään yleensä artroskooppisesti eli erikoisinstrumenteilla ja kameralla varustettu artroskooppi viedään pienten (n. 5 mm.) leikkausviiltojen kautta polviniveleen. Toimenpiteessä revennyt side korvataan potilaan omalla tai luovuttajan jänteellä, koska revennyttä sidettä ei ole mahdollista ommella. Toimenpidettä kutsutaan myös jänneplastiikaksi.

  • Ahtaan olkapään leikkaushoito

   9 klinikkaa

   Ahtaan olkapään leikkaushoito eli artroskooppinen olkanivelen kapselin vapautus on kirurginen toimenpide, jonka tavoitteena on olkanivelen vapauttaminen nivelen liikkuvuuden parantamiseksi ja kivun vähentämiseksi. Leikkaus tehdään yleensä jäätyneen olkapään hoidossa. Muiden artroskooppisten toimenpiteiden tapaan kyseessä on vähän invasiivinen leikkaus, joka tehdään pienten leikkausviiltojen kautta (n. 5 mm.) erikoisinstrumenteilla ja kameralla varustetun artroskoopin avulla olkanivelen alueella. Nivelkapselin vapauttamiseksi katkaistaan ja poistetaan paksuuntuneet ja tulehtuneet siteet, jotka rajoittavat nivelen liikkuvuutta.

  • Rannekanavan leikkaus

   16 klinikkaa

   Rannekanavan leikkaus on rannekanavan eli karpaalikanavan syndrooman hoitona tehtävä kirurginen toimenpide. Toimenpiteessä tehdään viilto ranteen ristisiteisiin ja laajennetaan kanavaa vapauttaen näin paineen alla olleet hermot. Rannekanavan syndrooman toimenpide tulee tehdä, jos oireet ovat toistua, häiritsevät jokapäiväistä elämänää eikä kipu helpotu lääkkeillä. Toimenpide tehdään yleensä paikallispuudutuksessa.

  • Kämmenen kalvokutistuman leikkaus (Dupuytrenin kontraktuura)

   8 klinikkaa

   Dupuytrenin kontraktuuran hoito on leikkaus eli palmaarinen faskiotomia. Leikkauksessa kirurgi poistaa vahingoittuneen fascian eli peitinkalvon. Leikkauksen jälkeen oikeaan asentoon ojennetut sormet pannaan kipsiin, joka 4-7 päivän jälkeen korvataan erityisellä tukisiteellä. Peruste leikkaukselle on kämmenluun ja sorminikamien välisten nivelien yli 30° kontraktuura eli kalvokutistuma. Operaatio tehdään paikallispuudutuksessa eli lokaalianestesiassa.

  • Lonkan tekonivelleikkaus

   5 klinikkaa

   Lonkan tekonivelleikkaus eli lonkkanivelen vaihto on kirurginen toimenpide, jossa lonkkanivel korvataan tekonivelellä eli endoproteesilla. Tämä toimenpide tehdään silloin, kun potilaan lonkkanivel on kulunut tai vahingoittunut ja se rajoittaa likkuvuutta sekä aiheuttaa virheasennon tai kipua, johon lääkitys ei auta. Toimenpiteen tarkoituksena lantion virheasennon ja liikkuvuuden palauttamisen sekä lonkkakivun vähentäminen. Täysproteesissa reisiluuhun asennetaan metallinen tai keraaminen pallonivelellä varustettu tukivarsi ja lonkkaluun lonkkamaljaan kiinnitetään metalinen puolipallo, jonka sisälle tulee tukivarren pallopää. Osaproteesia (eli vain reisiluun osaa) käytetään iäkkäämmillä potilailla reisiluun kaulan murtuman tai valenivelen korjaamiseksi.

  • Polven tekonivelleikkaus

   5 klinikkaa

   Polven tekonivelleikkaus eli polvinivelen vaihto on kirurginen toimenpide, jossa polvinivel korvataan tekonivelellä eli endoproteesilla. Tämä toimenpide tehdään silloin, kun potilaan lonkkanivel on kulunut tai vahingoittunut ja se rajoittaa likkuvuutta sekö aiheuttaa vääristymistä tai kipua, johon lääkitys ei auta. Toimenpiteen tarkoituksena lantion asennon ja liikkuvuuden palauttamisen sekä kivun vähentäminen. Täysproteesissa reisi- ja sääriluiden päihin asennetaan metalliset tekopinnat, joiden lisäksi sääriluun puoleiseen osaan tulee polyeteeniväliosa. Jos artroosi rajoittuu vain tietylle alueelle ja rusto on vahingoittunut vain yhdestä kohdasta, voidaan käyttää myös osittaista endoproteesia.

  • Vaivaisenluuleikkaus - hallux valgus

   5 klinikkaa

   Vaivaisenluun leikkaus eli hallux valgus-leikkaus on kirurginen toimenpide. Nykyään ulkonevan vaivaiseenluun korjausleikkaus voidaan tehdä monella eri tavalla.  Leikkaustavan valinta riippuu varvasluun vääristymisen asteesta, nivelmuutoksista ja lääkärin omista käytännön kokemuksista. Kaikkien kirurgisten toimenpiteiden periaatteena on luun vääristymän korjaaminen ja varvasta tukevien kudosten vapauttaminen. Leikkauksen jälkeen 2-4 viikon ajan tulee käyttää erityistä jalkinetta, joka estää paineen kohdistumista leikatulle alueelle ja edesauttaa parantumista.

  • Nilkan nivelsiteiden leikkaus

   3 klinikkaa

   Nilkan nivelsiteiden leikkaus on kirurginen toimenpide, jonka tarkoituskena on nivelsiteiden tukevuuden palauttaminen ja kivun vähentäminen ulkosivun nivelsiteiden korjauksella. Kyseessä on avoleikkaus, jossa revennyt sivuside poistetaan ja korvataan luovuttajan tai potilaan omalla jänteellä. Leikkauksen jälkee tulee käyttää kipsilastaa tai erityistä ortroosia 2-6 viikon ajan sekä kainalosauvoja.

  • Akillesjänteen leikkaus

   5 klinikkaa

   Akillesjänteen leikkaus on kirurginen toimenpide, joka tehdään revenneen akillesjänteen korjaamiseksi. Leikauksessa revenneen siteen päät ommellaan yhteen. Ompeluteknikoita on useita ja avoleikkaus ei ole aina tarpeellinen. Jänteen päiden yhteenompelemisen jälkeen tulee kantaa kipsitukisidettä tai erityistä ortoosia 6-8 viikon ajan sekä käyttää kainalosauvoja kävellessä. Liikkumattomuus takaa parhaiten repeämän paranemisen.

  • Lannerangan ahtauman poisto

   2 klinikkaa

   Lannerangan ahtauman leikkaus on noidannuolen, ahtautuneen nikamavälilevyn ja spinaalistenoosin hoidossa tehtävä leikkaus. Leikkauksessa vähennetään selkäydinkanavaan kohdistuvaa painetta, vapautetaan puristuksessa oleva hermojuuri ja palautetaan selkärangan ryhti. Toimenpide on perusteltu, jos konservatiivinen hoito (lääkkeet, fysioterapia) ei auta pysyvään eli krooniseen selkäkipuun, joka vaikeuttaa liikkumista tai aiheuttaa alaraajojen heikkoutta tai puutumista. Selkähermojen puristuminen voi myös aiheuttaa virtsaamis- ja ulostamisvaikeuksia. Tällöin on yleensä perusteltua nopea leikkaushoito. Vuoteesta nouseminen on sallittua jopa leikkausta seuraavan päivän illalla, mutta rasitusta on vältettävä 4-6 viikkoa leikkauksen jälkeen.

  • Ortopedin vastaanotto

   180 klinikkaa

   Ortopedi on luu- ja tukikudoksen (luut, nivelet, siteet, rustot, lihakset) kroonisten ja vakavien tutkimukseen, seurantaan ja sairauksien hoitoon keskittynyt kirurgi. Yleensä ensimmäisellä vastaanotolla tehdään lääkärintarkastus ja määrätään tarpeelliset tutkimukset ja kokeet. Samoin ortopedi antaa potilaalle neuvoja koskien hermojärjestelmän sairauksien ennaltaehkäisyä ja jatkohoitoa.