Yleislääketiede

Yleislääketiede

Yleislääketiede on laaja-alainen kliiniseen perusterveydenhuoltoon keskittynyt lääketieteenala joka tarjoaa henkilökohtaista, ensisijaista ja jatkuvaa hoitoa yksittäisille potilaille, perheille sekä omalle potilaskunnalleen kokonaisuutena riippumatta potilaan iästä, sukupuolesta tai sairaudesta. Lääketieteen yliopistollinen perustutkinto on yleislääkäri, mutta enemmistössä Euroopan maista on myös mahdollista erikoistua yleislääketieteeseen, jonka myötä saa yleislääketieteen erikoislääkärin aseman.

Yleislääkäri ottaa potilaita vastaan lääkärikeskuksessa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Riippuen maasta voi yleislääkärin työnkuvaan kuulua myös kotikäynnit tai yksityispraktiikan pitäminen. Hän ottaa myös diagnoosissaan ja hoitomääräyksessään huomioon kliinisen lääkärintarkastuksen lisäksi psykologisia ja sosiaalisia seikkoja. Yleislääkäri on yleensä ensisijainen lääkäri, jonka vastaanotolle hakeudutaan.

Yleislääkärit vastaavat sairauksien ensidiagnoosista ja hoidosta. Jos sairaus osoittautuu normaalia vaikeammaksi tai oireet vakavoituvat, lähettää yleislääkäri potilaan sopivan alan erikoislääkärin vastaanotolle.

Yleislääkärit hoitavat lievempiä iho-, sydän-, verisuoni-, keuhko-, virus-, hengitystie-, luu- ja nivelsairauksia, korva-, nenä- ja kurkkutauteja, infektio- ja lastentauteja, diabetesta, kilpirauhasen ja munuaisten vajaatoimintaa, miehen eturauhasvaivoja, naistentauteja, sukupuolitauteja sekä kolesterolin, aineenvaihdunnan, suoliston ja ruoansulatuksen ongelmia. Lisäksi he vastaavat rokotuksista. Oleellisinta on, että ensisijaisesta lääkärinhoidosta vastaa yleislääkäri, joka ohjaa ja suuntaa potilaat eteenpäin erikoislääkärille, jos tarvetta on.

Yleislääkäri ohjaa potilasta monimutkaisessa lääketieteen maailmassa auttaen samalla lievempien ja kroonisten sairauksien sekä erilaisten terveysongelmien hoidossa. Kiireisestä ensiavusta yleislääkäri vastaa vain silloin, jos hän itse toimii päivystyslääkärinä sairaalassa tai poliklinikalla. Yleislääkärillä on keskeinen rooli sairauksien ehkäisyssä ja diagnosoinnissa. Samoin yleislääkäri vastaa kakkostyypin diabeteksen, verenpainetaudin, munuaisten ja sydämen vajaatoiminnan ensiseurannasta ja – hoidosta.

Palvelut:

    • Yleislääkärin vastaanotto

      215 klinikkaa

      Yleislääkäri on yleislääketieteen erikoislääkäri, jonka erikoistuminen ei rajoitu yhteen tiettyyn lääketieteen erikoisalaan. Yleislääkärin toimenkuva on laaja ja hän vastaa vakavien sekä kroonisten sairauksien ensihoidosta. Tarpeen tullen yleislääkäri antaa lähetteen sairaalahoitoon tai tietyn alan erikoislääkärille. Yleislääkäri pyrkii hahmottamaan potilaan terveyden kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon niin fyysiset, psykologiset kuin sosiaalisetkin puolet. Virossa yleislääketieteestä vastaavat perhelääkärit.