Kardiologia

Kardiologia

Kardiologia on sydän- ja verisuonitauteihin erikoistunut lääketieteen ala, jonka erikoislääkäreitä kutsutaan kardiologeiksi eli sydänlääkäreiksi. Sydänlääkärien osaamisalaan kuuluvat synnynnäiset sydänsairaudet, verenpainetauti, sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta sekä erilaiset sydämen läppäongelmat ja impulssinjohtojärjestelmän sairaudet. Jälkimmäiset ilmenevät sydämen rytmihäiriöinä (esim. kammiovärinänä). Seuraavassa esitellään muutamia yleisimpiä kardiologin vastaanotolla tehtäviä tutkimuksia:

EKG
Elektrokardiogrammi (EKG) eli sydänsähkökäyrä tuottaa sydämen sähköimpulssien graafisen kuvauksen. Sydänsähkökäyrän synonyymit ovat kardiogrammi ja sydänfilmi. Tavallinen EKG voi olla hieman erilainen eri paikoissa, mutta on sovittu tietyt normiarvot, joiden perusteella EKG:ta arvioidaan. Koska EKG on helppo ja nopeasti tehtävä tutkimus, on se yleensä sydänsairautta epäiltäessä ensimmäinen tehtävä tutkimus. Sydänfilmin avulla on mahdollista diagnosoida nopeasti sydäninfarktit ja erilaiset rytmihäiriöt. Sydänfilmin vuorokausiseuranta (EKG-Holter) on nimensä mukaisesti vuorokauden kestävä tutkimus. Laitteen 24 tunnin kestävän käynnissä olon aikana voidaan seurata sydämen sähköistä toimintaa myös arkisten toimintojen ja unen aikana. Elektrodityynyt asetetaan rintakehälle tavallisen EKG:n tapaan ja vyötärölle kiinnitettävään tallentava laite. Tällainen pitkäaikainen mittaus auttaa havaitsemaan rytmihäiriöt ja sähköiset johtumishäiriöt, jotka tavallisessa EKG-tutkimuksessa jäisivät huomaamatta. EKG-Holter-tutkimusta käytetään myös hoitovasteen kontrollissa. Samankaltainen tutkimus on verenpaineen vuorokausimittaus, jossa verenpaineen arvoja mitataan 24 tunnin ajan. Verenpaineen holter-tutkimus käytetään pääasiassa korkean verenpaineen ja verenpainetaudin hoitovasteen arvioinnissa.

Rasitustesti
Rasitustesti on diagnostinen tutkimus, jonka aikana selvitetään elimistön palautumiskykyä fyysisestä rasituksesta. Rasitustestissä arvioidaan yleistä fyysistä yleiskuntoa eli rasituskuntoa sekä harjoitusohjelman sopivuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi rasitustestin avulla voidaan havaita sydän- ja verisuonijärjestelmän piilosairauksia (esim. fyysisen rasituksen jälkeiset sydämen rytmihäiriöt), selvittää syitä eri kehonoireille (esim. sydämentykytys, toistuvat rintakivut) sekä arvioida jo hoidettavien potilaiden hoidon vaikuttavuutta ja yleistä fyysistä kuntoa. Rasitustesti tehdään yleensä juoksumatolla tai kuntopyörällä. Tutkimuksen aikana seurataan jatkuvasti potilaan sydänfilmiä (EKG), sydämen lyöntitiheyttä ja verenpainetta.

Sydämen ultraäänitutkimuksella eli kaikukardiografialla voidaan arvioida sydämen rakennetta (sydänkammiot, -läpät), mutta myös sen toimintaa. Jälkimmäistä arvioidaan sydämen pumppausvoimasta kertovien vasemman kammion toimintakyvyn ja sydänlihaksen supistuvuuden perusteella. Usein ultraäänitutkimus tehdään koetun sydäninfarktin jälkeen, jotta voidaan havaita infarktiarpi, sen koko ja sijainti. Lisäksi oleellista on arvioida sydäninfarktin aiheuttaman vamman laajuutta, ml. pumppausvoiman heikentymistä. Lisäksi kaikukardiografian avulla voidaan arvioida, onko sydäntä ympäröivään sydänpussiin eli perikardiumiin kertynyt nestettä sekä varmistaa sydämen muiden osien tila.

Palvelut:

  • Kardiologin vastaanotto

   151 klinikkaa

   Kardiologi on sydäntautien erikoislääkäri, joka on keskittynyt sydän- ja verisuonisairauksien tutkimukseen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Yleisimmät kardiologien hoitamat sairaudet tai vaivat ovat rytmihäiriöt, sydämen vajaatoiminta, infarktit ja niiden seuraukset sekä synnynnäiset sydänviat.

  • Rasitus-EKG

   19 klinikkaa

   Rasitustesti yhdessä EKG:n ja verenpaineen mittauksen kanssa on tutkimus, joka mahdollistaa sydämen toiminnan seurannan ja tarkkailun fyysisen rasituksen aikana. Rasitus-EKG on erittäin oleellinen sydämen verenkierron ja ryhmiähäiriöiden diagnosoimiseksi, koska niitä ei voi nähdä rauhallisessa EKG:ssa. Kaksi yleisintä tutkimuksessa käyttävää rasituksen aiheuttajaa ovat pyöräily (veloergometria) tai kävely liikkuvalla pinnalla (treadmill).

  • Verenpaineen vuorokausimittaus

   14 klinikkaa

   Verenpaineen vuorokausimittaus (verenpaine-holter) on tutkimus, jota käytetään korkean verenpainetaudin diagnosoinnissa ja hoidon seurannassa. Verenpaine-holterin tekemästä 24-tunnin verenpaineen mittauksesta ja tallenteesta lääkäri voi analysoida verenpaineen ja pulssitiheyden vuorokausivaihteluita.  Tutkimuksessa potilaan kylkeen kiinnitetään verenainemittauslaitteisto tallentimen kanssa. Laite ei rajoita potilaan normaalia jokapäiväistä toimintaa tai nukkumista.

  • Sydämen ultraäänitutkimus

   13 klinikkaa

   Sydämen ultraaäänitutkimus eli Kaikukardiografia on kivuton, erittäin informatiivinen ja ei-invasiivinen sydämen kuvausmetodi. Lääkäri näkee ultraäänianturin avulla näytöllään sydämen ja sen toiminnan. Tutkimuksessa voidaan arvioida sydämen suuruutta, rakennetta ja pumpputoimintaa, sydänläppien rakennetta ja toimintaa, aortan rakennetta, sydäninfarktista syntyneiden sydänlihaksen vammojen tai sydänveritulppien esiintyvyyttä.

  • EKG

   151 klinikkaa

   Elektrokardiogrammi (EKG) eli sydänfilmi on kivuton, ei-invasiivinen tutkimus, joka auttaa arvioimaan sydämen rytmiä, rasitusta, verenkiertoa ja sydänlihaksen infarktin esiintyvyyttä. Tutkimuksessa tutkitaan sydänlihaksen toimintaa, kun sille annetaan sähköimpulsseja rintakehälle ja raajoille kiinnitettyjen auntereiden kautta, minkä myötä tulokset esitetään graafisesti.

  • Sydänfilmin vuorokausiseuranta

   13 klinikkaa

   Sydänfilmin vuorokausiseuranta (EKG-Holter) on sydämen toimintaa tutkiva laite. EKG-Holter tekee 24 tunnin EKG-tallenteen, jota analysoidessaan lääkäri saa tietää sydämen pulssitiheyden, rytmin ja verenkierron vuorokauden aikaiset vaihtelut. Tutkimuksessa kiinnitetään potilaan kylkeen EKG-anturit yhdessä tallentimen kanssa. Laite ei rajoita olennaisesti potilaan normaalia jokapäiväistä toimintaa tai nukkumista.