Oftalmologia

Oftalmologia

Oftalmologia eli silmälääketiede toimii silmäsairauksien diagnosoimisen ja hoidon alalla. Silmälääkärin puoleen on hyvä kääntyä, kun esimerksi terveystarkastuksen yhteydessä suositetaan näöntarkkuuden, näön, silmänpaineen tai silmänpohjan tarkistamista. Seuraavaksi käsittelemmekin yleisimpiä silmiin liittyviä ongelmia ja niiden hoitoa.

Eri silmäsairaudet ja niiden hoidot

Näöntarkkuuden heikkeneminen on länsimaissa erittäin laajalti levinnyt ongelma. Vaikka likinäköä (eli myopia) ja kaukonäköä (eli hyperopia, jolloin tarvitaan lukulaseja) ei yhdistetä silmäsairauksiin, on kyse siltikin elämänlaatua heikentävistä tiloista. Onneksi nykypäivän lääketiede on niin kehittynyttä, että näöntarkkuutta on mahdollista yksinkertaisesti ja turvallisesti korjata laseroperaation avulla. Olemassa on useita eri toimenpidevaihtoehtoja, esimerkiksi Lasik, Femtolasik ja Smile. Laserleikkauksessa silmän pintakerrosta eli sarveiskalvoa hiotaan niin, että sen läpäisevät valonsäteet taittuvat oikeassa kulmassa, minkä ansiosta näöntarkkuus palautuu. Jos sarveiskalvo on liian ohut, sopimattoman muotoinen tai näöntarkkuuden heikkous liian suuri, on mahdollista asentaa lisälinssi silmään. Kyse on ns. käänteisesti prosessista eli linssi voidaan milloin tahansa poistaa. 

Karsastus eli strabismi on silmien asentovirhe, jonka takia silmät menevät kieroon jatkuvasti tai aika ajoin. Karsastus voi ilmetä missä iässä tahansa. Alle 1-vuotiailla voi ilmeta silmien välisen yhteistyön puuttuessa esiintyä ajoittaista katseen karsastamista, mutta sen jäädessä pysyväksi ja jatkuvaksi, tulee kääntyä lääkärin puoleen. Karsastusta voivat aiheuttaa ns. laiska silmä eli amblyopia, mutta siihen voivat vaikuttaa myös näöntarkkuuden puute, perintötekijät, vammat ja silmälihasten heikkous. Amblyopian tapauksessa on ensiarvoisen tärkeää varhainen havainnointi ja hoito. Ei-invasiivisten toimenpiteiden (silmälasit, silmälaput, tarrat, silmäharjoitukset) lisäksi käytetään kirurgisia toimenpiteitä erityisesti silloin, kun syy on silmälihaksissa.

Katarakta eli harmaakaihi on vanhemmilla ihmisillä esiintyvä sairaus, jonka tarkkaa aiheuttajasyytä ei tunneta. Normaalisti koko silmän mykiö on läpinäkyvä ja päästää valoa verkkokalvolle. Harmaakaihissa mykiön sisällä oleva neste alkaa paakkuuntua ja mykiö muuttua sameaksi. Sairaus voi esiintyä yhdessä tai molemmissa silmissä. Katarakta voi joissain harvoissa tapauksissa olla myös synnynnäinen tai syntyä tiettyjen sairauksien (esim. reuma, atooppinen dermatiitti, diabetes) jälkisairauksina. Katarakatan pääasiallinen oire on kivuton, mutta jatkuvasti etenevä näön heikkeneminen. Kun sairaus on edennyt niin pitkälle, että se häiritsee jo jokapäiväistä elämää, tehdään mykiön vaihto. Kyse on toimenpiteestä, jossa poistetaan samea mykiö ja asetetaan sen tilalle tekomykiö.

Glaukooma eli silmänpainetauti on krooninen sairaus, jossa silmän sisäinen paine on normaalia suurempi, mikä saattaa johtaa näköhermon ja näön vahingoittumiseen. Sairaassa silmissä silmänesteen tuottamisen, liikkumisen ja vuotamisen häiriö, joka aiheuttaakin silmänpaineen nousua. Tämä ylipaine vahingoittaa näköhermoa, mikä taas johtaa näkökentän kapenemiseen. Glaukooma etenee yleensä huomaamattomasti, koska näön kaventuminen alkaa silmän reunoilta. Hoitamattomana johtaa se pysyvään sokeuteen. Glaukooma tarvitsee säännöllistä jatkuvaa seurantaa ja tutkimusta, jotta tyydyttävä näkö säilyisi mahdollisimman pitkää. Hoitoina käytetään niin silmätippoja, laserhoitoa kuin myös kirurgiaa.

Palvelut:

  • Silmälääkärin vastaanotto

   95 klinikkaa

   Silmälääkäri eli oftalmologi on silmäsairauksien ennaltaehkäisyyn, tutkimukseen ja hoitoon erikoistunut lääkäri. Silmälääkärin vastaanotolla voidaan tehdä tarpeen tullen näön tai silmänpohjan tutkimus tai mitata silmänpaine. Lisäksi lääkäri määrää tarpeelliset lisätutkimukset ja kokeet sekä valitsee sopivan hoitotavan. Jos tarkoituksena on vain näöntarkastus tai uusien silmälasien hankinta, tulee tällöin hakeutua optiikon vastaanotolle.

  • Optikon vastaanotto

   28 klinikkaa

   Optikko on terveydenhuollon ammattihenkilö, joka vastaa näönhuollon ja –tarkkuuden ensivaiheen kontrollista. Optikon vastaanotolle pääsee helpommin kuin silmälääkärin. Jos tarkoittuksena on yksinomaan näöntarkastus tai uusien silmälasien hankkiminen, on optikon vastaanotto riittävä. Optikko osaa myös ylipäätään arvioida, tulisiko asiakkaan kääntyä myös silmälääkärin puoleen.