Oftalmologia

Oftalmologia

Oftalmologia eli silmälääketiede toimii silmäsairauksien diagnosoimisen ja hoidon alalla. Silmälääkärin puoleen on hyvä kääntyä, kun esimerksi terveystarkastuksen yhteydessä suositetaan näöntarkkuuden, näön, silmänpaineen tai silmänpohjan tarkistamista. Seuraavaksi käsittelemmekin yleisimpiä silmiin liittyviä ongelmia ja niiden hoitoa.

Eri silmäsairaudet ja niiden hoidot

Näöntarkkuuden heikkeneminen on länsimaissa erittäin laajalti levinnyt ongelma. Vaikka likinäköä (eli myopia) ja kaukonäköä (eli hyperopia, jolloin tarvitaan lukulaseja) ei yhdistetä silmäsairauksiin, on kyse siltikin elämänlaatua heikentävistä tiloista. Onneksi nykypäivän lääketiede on niin kehittynyttä, että näöntarkkuutta on mahdollista yksinkertaisesti ja turvallisesti korjata laseroperaation avulla. Olemassa on useita eri toimenpidevaihtoehtoja, esimerkiksi Lasik, Femtolasik ja Smile. Laserleikkauksessa silmän pintakerrosta eli sarveiskalvoa hiotaan niin, että sen läpäisevät valonsäteet taittuvat oikeassa kulmassa, minkä ansiosta näöntarkkuus palautuu. Jos sarveiskalvo on liian ohut, sopimattoman muotoinen tai näöntarkkuuden heikkous liian suuri, on mahdollista asentaa lisälinssi silmään. Kyse on ns. käänteisesti prosessista eli linssi voidaan milloin tahansa poistaa. 

Karsastus eli strabismi on silmien asentovirhe, jonka takia silmät menevät kieroon jatkuvasti tai aika ajoin. Karsastus voi ilmetä missä iässä tahansa. Alle 1-vuotiailla voi ilmeta silmien välisen yhteistyön puuttuessa esiintyä ajoittaista katseen karsastamista, mutta sen jäädessä pysyväksi ja jatkuvaksi, tulee kääntyä lääkärin puoleen. Karsastusta voivat aiheuttaa ns. laiska silmä eli amblyopia, mutta siihen voivat vaikuttaa myös näöntarkkuuden puute, perintötekijät, vammat ja silmälihasten heikkous. Amblyopian tapauksessa on ensiarvoisen tärkeää varhainen havainnointi ja hoito. Ei-invasiivisten toimenpiteiden (silmälasit, silmälaput, tarrat, silmäharjoitukset) lisäksi käytetään kirurgisia toimenpiteitä erityisesti silloin, kun syy on silmälihaksissa.

Katarakta eli harmaakaihi on vanhemmilla ihmisillä esiintyvä sairaus, jonka tarkkaa aiheuttajasyytä ei tunneta. Normaalisti koko silmän mykiö on läpinäkyvä ja päästää valoa verkkokalvolle. Harmaakaihissa mykiön sisällä oleva neste alkaa paakkuuntua ja mykiö muuttua sameaksi. Sairaus voi esiintyä yhdessä tai molemmissa silmissä. Katarakta voi joissain harvoissa tapauksissa olla myös synnynnäinen tai syntyä tiettyjen sairauksien (esim. reuma, atooppinen dermatiitti, diabetes) jälkisairauksina. Katarakatan pääasiallinen oire on kivuton, mutta jatkuvasti etenevä näön heikkeneminen. Kun sairaus on edennyt niin pitkälle, että se häiritsee jo jokapäiväistä elämää, tehdään mykiön vaihto. Kyse on toimenpiteestä, jossa poistetaan samea mykiö ja asetetaan sen tilalle tekomykiö.

Glaukooma eli silmänpainetauti on krooninen sairaus, jossa silmän sisäinen paine on normaalia suurempi, mikä saattaa johtaa näköhermon ja näön vahingoittumiseen. Sairaassa silmissä silmänesteen tuottamisen, liikkumisen ja vuotamisen häiriö, joka aiheuttaakin silmänpaineen nousua. Tämä ylipaine vahingoittaa näköhermoa, mikä taas johtaa näkökentän kapenemiseen. Glaukooma etenee yleensä huomaamattomasti, koska näön kaventuminen alkaa silmän reunoilta. Hoitamattomana johtaa se pysyvään sokeuteen. Glaukooma tarvitsee säännöllistä jatkuvaa seurantaa ja tutkimusta, jotta tyydyttävä näkö säilyisi mahdollisimman pitkää. Hoitoina käytetään niin silmätippoja, laserhoitoa kuin myös kirurgiaa.

Palvelut:

  • Ikänäön laserleikkaus

   7 klinikkaa

   Lukulasien tarpeen poistava lasertoimenpide eli Femto 40+ on uusi lasertoimenpide, joka mahdollistaa presbyopiasta eli ikänäöstä. Femto-laserilla suoritettava toimenpide auttaa pääsemään eroon lukulaseista. Toimenpiteessä Femto-laserilla muotoillaan sarveiskalvoa niin, että silmän syvyysnäkö suurenee ja silmä näkee hyvin ilman linssimuodon muuttamista. Sarveiskalvon hiomisella on mahdollista suurentaa turvallisesti syvyysnäköä aina 1,5 diopteriin asti ilman, että näön laatu, kontrastiherkkyys tai hämäränäkö kärsisivät. Syvyysnäön suurenemisen myötä dominoiva silmä on kykenevä näkemään hyvin kauas ja välietäisyydelle ja toinen silmä lähelle sekä välietäisyydelle. Tällaista tilaa kutsutaan mikromononäöksi. Koska molempien silmien näön taso on välietäisyydellä samanlainen, yhdistyvät molempien silmien kuvat helpommin.

  • Taittovirheen laserleikkaus ASA - 1 silmä

   7 klinikkaa

   ASA laserleikkaus (advanced surface ablation) eli FLOW-laserleikkaus on näköä parantava toimenpide, joka sopii likinäköisyyden ja hajataiton hoitoon. Toimenpiteessä poistetaan eksimerilaserilla halkaisijaltaan noin 8 mm suuruinen alue silmän epiteelikudosta, minkä jälkeen sarveiskalvon pohjakerrosta hiotaan ohuemmaksi.  Koska pintakudoksen poistaminen aiheuttaa sarveiskalvolle ns. paranevan haavan, tulee toimenpiteen jälkeen käyttää piilolinssejä 3-5 päivää, kunnes kudos on parantunut. Korkean tulehdusriskin takia tulee ASA-laserleikkauksen jälkeen käyttää hormonitippoja vähintään kuukauden ajan. Erittäin hyvä näkö palautuu 2-3 viikossa toimenpiteen jälkeen.

  • Taittovirheen laserleikkaus ASA - 2 silmää

   5 klinikkaa

   ASA laserleikkaus (advanced surface ablation) eli FLOW-laserleikkaus on näköä parantava toimenpide, joka sopii likinäköisyyden ja hajataiton hoitoon. Toimenpiteessä poistetaan eksimerilaserilla halkaisijaltaan noin 8 mm suuruinen alue silmän epiteelikudosta, minkä jälkeen sarveiskalvon pohjakerrosta hiotaan ohuemmaksi.  Koska pintakudoksen poistaminen aiheuttaa sarveiskalvolle ns. paranevan haavan, tulee toimenpiteen jälkeen käyttää piilolinssejä 3-5 päivää, kunnes kudos on parantunut. Korkean tulehdusriskin takia tulee ASA-laserleikkauksen jälkeen käyttää hormonitippoja vähintään kuukauden ajan. Erittäin hyvä näkö palautuu 2-3 viikossa toimenpiteen jälkeen.

  • FemtoLasik laserleikkaus - 1 silmä

   27 klinikkaa

   FemtoLasik-laserleikkaus on toisen sukupolven näköä parantava toimenpide, joka sopii likinäköisyyden (-9D:een asti), kaukonäköä (+4D:een asti) ja hajataiton (-4D:een asti) hoitoon. Toimenpide alkaa sillä, että femtolaserin laserimpulsseilla leikataan sarveiskalvon pinta- eli epiteelikudokseen pieni läppä, joka käännetään sivuun. Läppä asetetaan takaisin paikalleen laserilla tehdyn sarveiskalvon hiomisen jälkeen. Koska pintakudos jää paikalleen ja silmään ei synny haavaa, on toipumisaika lyhyempi, eikä ole tarvetta pitää piilolinssejä. Erittäin hyvä näkö palautuu jo muutama tunti toimenpiteen jälkeen. Tulehdusriski on matalampi kuin ASA-toimenpiteessä, joten hormoonitippoja tarvitsee käyttää vain pari viikkoa.

  • FemtoLasik laserleikkaus - 2 silmää

   8 klinikkaa

   Silmien FemtoLasik-laserleikkaus on toisen sukupolven näköä parantava toimenpide, joka sopii likinäköisyyden (-9D:een asti), kaukonäköä (+4D:een asti) ja hajataiton (-4D:een asti) hoitoon. Toimenpide alkaa sillä, että femtolaserin laserimpulsseilla leikataan sarveiskalvon pinta- eli epiteelikudokseen pieni läppä, joka käännetään sivuun. Läppä asetetaan takaisin paikalleen laserilla tehdyn sarveiskalvon pohjakerroksen hiomisen jälkeen. Koska pintakudos jää paikalleen ja silmään ei synny haavaa, on toipumisaika lyhyempi, eikä ole tarvetta pitää piilolinssejä. Erittäin hyvä näkö palautuu jo muutama tunti toimenpiteen jälkeen. Tulehdusriski on matalampi kuin ASA-toimenpiteessä, joten hormoonitippoja tarvitsee käyttää vain pari viikkoa.

  • Taittovirheen laserleikkaus (LASIK)

   10 klinikkaa

   Silmien Lasik-laserleikkaus on näköä parantava toimenpide, joka sopii likinäköisyyden hoitoon. Toimenpide alkaa sillä, että mekaanisella mikrokeratomilla leikataan sarveiskalvon pinta- eli epiteelikudokseen pieni läppä, joka käännetään sivuun. Läppä käännetään takaisin paikalleen laserilla tehdyn sarveiskalvon hiomisen jälkeen. Koska pintakudos jää paikalleen ja silmään ei synny haavaa, on toipumisaika lyhyempi, eikä ole tarvetta pitää piilolinssejä. Erittäin hyvä näkö palautuu jo muutama tunti toimenpiteen jälkeen. Tulehdusriski on matalampi, joten hormoonitippoja tarvitsee käyttää vain pari viikkoa. Koska mekaanisella mikrokeratomilla ei ole mahdollista saada aikaan läppää vastaavaa paksuutta eikä limittämisen tarkkuutta, ei sovi toimenpide hajataiton ja kaukonäön hoitoon.

  • Taittovirheen laserleikkaus (LASIK) - 2 silmää

   3 klinikkaa

   Silmien Lasik-laserleikkaus on näköä parantava toimenpide, joka sopii likinäköisyyden hoitoon. Toimenpide alkaa sillä, että mekaanisella mikrokeratomilla leikataan sarveiskalvon pinta- eli epiteelikudokseen pieni läppä, joka käännetään sivuun. Läppä käännetään takaisin paikalleen laserilla tehdyn sarveiskalvon pohjakerroksen hiomisen jälkeen. Koska pintakudos jää paikalleen ja silmään ei synny haavaa, on toipumisaika lyhyempi, eikä ole tarvetta pitää piilolinssejä. Erittäin hyvä näkö palautuu jo muutama tunti toimenpiteen jälkeen. Tulehdusriski on matalampi, joten hormoonitippoja tarvitsee käyttää vain pari viikkoa. Koska mekaanisella mikrokeratomilla ei ole mahdollista saada aikaan läppää vastaavaa paksuutta eikä limittämisen tarkkuutta, ei sovi toimenpide hajataiton ja kaukonäön hoitoon.

  • Taittovirheen laserleikkaus (PRK)

   24 klinikkaa

   PRK-laserleikkaus eli fotorefraktiivinen keratektomia on näköä parantava toimenpide, joka sopii likinäköisyyden, kaukonäköä ja hajataiton hoitoon. Toimenpide koostuu kahdesta vaiheesta: silmän pintakudoksen poistosta ja sarveiskalvon ohuemmaksi hiomisesta. Pintakudoksen poistossa käytetään alkoholiliuosta (LASEK) tai muovista terää (Epi-K). Kun kudosta poistetaan laserilla, tunnetaan toimenpide nimityksellä kosketusvapaa PRK, joka on yhtä kuin ASA-laserleikkaus.

  • Taittovirheen laserleikkaus (PRK) - 2 silmää

   4 klinikkaa

   PRK-laserleikkaus eli fotorefraktiivinen keratektomia on näköä parantava toimenpide, joka sopii likinäköisyyden, kaukonäköä ja hajataiton hoitoon. Toimenpide koostuu kahdesta vaiheesta: silmän pintakudoksen poistosta ja sarveiskalvon ohuemmaksi hiomisesta. Pintakudoksen poistossa käytetään alkoholiliuosta (LASEK) tai muovista terää (Epi-K). Kun kudosta poistetaan laserilla, tunnetaan toimenpide nimityksellä kosketusvapaa PRK, joka on yhtä kuin ASA-laserleikkaus.

  • Taittovirheen laserleikkaus (PTK)

   1 klinikka

   PTK-laserleikkaus eli fototerapeuttinen keratektomia tarkoittaa silmän sairastuneen sarveiskalvon epiteelikudoksen poistamista laserilla. PTK-toimenpidettä käytetään esimerkiksi arpien poistamisessa, sarveiskalvon pinnan tasoittamisessa, sarveiskalvon haavaumien hoidossa tai sarveiskalvon muodon muuttamisessa, jos se on mahdollisesti vääristynyt onnettomuudessa tai toimenpiteessä. PTK-laserleikkaus oletettavasti parantaa näköä ja yleistä mukavuuden tunnetta silmässä.

  • Taittovirheen laserleikkaus Smile

   13 klinikkaa

   Silmien laserleikkaus SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) on kaikkein uusin ja kudoksia säästävin laserleikkaus näkötarkkuuden parantamiseksi. Sen suurin ero PRK- ja LASIK-toimenpiteisiin nähden on sarveiskalvon epiteelikudoksen jättäminen koskemattomaksi, mikä taka nopeamman toipumisen toimenpiteestä sekä vähäntää kuivan silmän syntymisen riskiä. ReLex SMILE-leikkauksessa femtolaser leikkaa sarveiskalvon pintaa koskematta sarveiskalvon sisäisiin kudoksiin linssin muotoisen osasen, joka poistetaan parimillimetrisen reiän kautta.

  • Taittovirheen laserleikkaus Smile - 2 silmää

   4 klinikkaa

   Silmien laserleikkaus SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) on kaikkein uusin ja kudoksia säästävin laserleikkaus näkötarkkuuden parantamiseksi. Sen suurin ero PRK- ja LASIK-toimenpiteisiin nähden on sarveiskalvon epiteelikudoksen jättäminen koskemattomaksi, mikä taka nopeamman toipumisen toimenpiteestä sekä vähäntää kuivan silmän syntymisen riskiä. ReLex SMILE-leikkauksessa femtolaser leikkaa sarveiskalvon pintaa koskematta sarveiskalvon sisäisiin kudoksiin linssin muotoisen osasen, joka poistetaan parimillimetrisen reiän kautta.

  • OCT-tutkimus

   19 klinikkaa

   OCT-tutkimus on noninvasiivinen kuvadiagnostiikan metodi, joka mahdollista silmänpohjan kerrosten tilan arvioinnin. OCT-laite skannaa eri koekerrosten valoheijastumat ja koostaa niiden pohjalta kuvahahmotelman. Näin silmälääkäri näkee verkkokalvon kerrosten mahdolliset vammat ja hienovaraisemmat rakenteet. Tutkimus kestää yleensä 5 minuuttia.

  • Silmänpaineen mittaus

   20 klinikkaa

   Silmänpaineen mittaus eli tonometria on yksinkertainen ja nopea toimenpide, joka on kivuton potilaalle ja erittäin informatiivinen lääkärille. Säännöllinen silmänpaineen mittaus mahdollistaa vakavan silmäsairauden, glaukooman eli viherkaihin, diagnosoimisen jo varhaisvaiheessa. Kaikkien yli 40-vuotiaiden silmänpaine suositellaan mittautettavan säännöllisesti, vaikka minkäänlaisia oireita ei olisi esiintynytkään.

  • Silmänpohjan valokuvaus

   17 klinikkaa

   Silmänpohjan kuvaus on kivuton kuvadiagnostiikan metodi, joka mahdollistaa silmänpohjan tilan visualisoinnin ja arvioinnin. Jotta silmänpohja olisi hyvin nähtävissä, annetaan potilaalle pupilleja laajentavia tippoja. Silmänpohjan kuvaus tehdään erityisellä laitteella ja jokaisen kuvan ottamisen hetkellä potilas näkee kirkkaan välähdyksen. Toimenpiteen jälkeen voi näkö olla vielä hieman sumea muutaman tunnin ajan pupilleja laajentavien silmätippojen takia.

  • Silmänpohjan valokuvaus - 2 silmää

   4 klinikkaa

   Silmänpohjan valokuvaus on kivuton kuvadiagnostiikan metodi, joka mahdollistaa silmänpohjan tilan visualisoinnin ja arvioinnin. Jotta silmänpohja olisi hyvin nähtävissä, annetaan potilaalle pupilleja laajentavia tippoja. Silmänpohjan kuvaus tehdään erityisellä laitteella ja jokaisen kuvan ottamisen hetkellä potilas näkee kirkkaan välähdyksen. Toimenpiteen jälkeen voi näkö olla vielä hieman sumea muutaman tunnin ajan pupilleja laajentavien silmätippojen takia.

  • Silmän verisuonien väriainetutkimus (FAG)

   3 klinikkaa

   Fluoreseiiniangiografia (FAG) eli silmän verisuonien väriainetutkimus on diagnosoiva toimenpide, joka mahdollistaa verkkokalvon visualisoinnin, verisuonten tilan arvioinnin ja kudosrakenteiden tarkastelun. Verisuoniston tuo näkyville värivarjoaine fluoreseiini, joka injektoidaan potilaan suoneen ja josta se verenkierron kautta  etenee silmänpohjaan. Toimenpide kestää valmisteluineen korkeintaan 1,5 tuntia.

  • Luomirakkulan poisto - 2 silmää

   2 klinikkaa

   Luomirakkula eli chalazion on silmäluomen Meibomin rauhasen johtimen tukos, joka ilmenee ei-punoittavana pattina ylimmäisen tai alimmaisen silmäluomen sisäpinnan sidekalvolla. Se voi esiintyä molemmissa silmissä yhtäaikaa. Luomirakkula syntyy yleensä toistuvien luomireunan tulehdusten eli näärännäppyjen seurauksena. luomirakkula hajoaa itsestään tai antibakteerisen hoidon myötä kuukauden kuluessa. Jos luomirakkula on suuri ja kestänyt kauemmin kuin kaksi kuukautta tai ärsyttää silmää, tulee tehdä pieni leikkaus ja luomirakkula avata. Luomirakkulan poisto tehdään paikallispuudutuksessa.

  • Laseriridotomia - silmä

   3 klinikkaa

   Laseriridotomia on yksi laserleikkauksista ahdas- ja sulkukulman glaukooman hoitoon. Glaukooma on silmäsairaus, johon kuuluu kohonnut silmänpaine, joka yhdessä muiden sairautta edistävien tekijöiden kanssa vahingoittaa silmähermoa. Laseriridotomia tehdään paikallispuudutuksessa ja silmäluomet pidetään auki toimenpiteen ajan erityisten piilolinssien avulla. Laserimpulsseilla luodaan iirikseen pieni reikä, joka alkaa yhdistää silmän etu- ja takakammiota. Tämän ansiosta silmän sisänesteen kierto paranee ja silmänpaine laskee.

  • Lasertrabekuloplastia - 1 silmä

   3 klinikkaa

   Lasertrabekuloplastia on yleisin lasertoimenpide avokulmaglaukooman hoidossa. Lasertrabekuloplastika tehdään paikallispuudutuksessa eli lokaalianestesiassa. Silmäluomet pidetään auki toimenpiteen ajan erityisten piilolinssien avulla. Laserimpulsseilla käsitellään silmän etukammion kulmassa olevia rakenteita. Laserin avulla aikaan saatava kuroutuminen aukaisee sen läheisyydessä olevan trabekkelikudoksen. Täten silmän sisänesteen vuoto parantuu, mikä laskee silmänpainetta. Toimenpide on potilaalle kivuton aiheuttaen ainoastaan valovälähdyksiä.

  • Linssileikkaus (ICL) myopia toorinen - silmä

   11 klinikkaa

   ICL-lisälinssi (Implantable Contact Lens) asentaminen on näöntarkkuutta parantava toimenpide, joka on vaihtoehto laserleikkauksille. ICL-lisälinssi asennetaan pienen viillon kautta iiriksen taakse. Hajataiton korjaamisessa lääkäri ottaa huomioon sen vahvuuden. Lisälinssillä on mahdollista parantaa hajataitto +7D:n vahvuuteen asti . Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa ja erittäin hyvä näkö saadaan heti toimenpiteen jälkeen. Täydellinen toipuminen vie tavallisesti 1-2 päivää.

  • Linssileikkaus (ICL) hyperopia - silmä

   9 klinikkaa

   ICL-lisälinssi (Implantable Contact Lens) asentaminen on näöntarkkuutta parantava toimenpide, joka on vaihtoehto laserleikkauksille. ICL-lisälinssi asennetaan pienen viillon kautta iiriksen taakse. Lisälinssi jää iiriksen ja oman linssin väliin. ICL-lisälinssillä voidaan korjata kaukonäköä vahvuuksilla -1..-12D. Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa ja erittäin hyvä näkö saadaan heti toimenpiteen jälkeen. Täydellinen toipuminen vie tavallisesti 1-2 päivää.

  • Linssileikkaus (ICL) myopia sfäärinen - silmä

   17 klinikkaa

   ICL-lisälinssi (Implantable Contact Lens) asentaminen on näöntarkkuutta parantava toimenpide, joka on vaihtoehto laserleikkauksille. ICL-lisälinssi asennetaan pienen viillon kautta iiriksen taakse. Lisälinssi jää iiriksen ja oman linssin väliin. ICL-lisälinssillä voidaan korjata kaukonäköä vahvuuksilla +1..+12D. Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa ja erittäin hyvä näkö saadaan heti toimenpiteen jälkeen. Täydellinen toipuminen vie tavallisesti 1-2 päivää.

  • Linssileikkaus yksiteholinssillä - 2 silmää

   5 klinikkaa

   Refraktiivinen linssinvaihto yksitehotekomykiöllä eli refraktiivinen linssinvaihto on näöntarkuuden parantamiseksi tehtävä toimenpide niille, joille laserleikkaus ei sovi. Paikallispuudutuksessa tehtävässä toimenpiteessä poistetaan silmän linssin “sisältö” ilman ympäröivää kapselia. Tämän jälkeen tyhjään kapselitilaan asennetaan tekomykiö. Yksitehoinen tekomykiö mahdollistaa näön korjaamisen ainoastaan yhdelle etäisyydellä. Näin ollen refraktiivinen linssinvaihto yksitehotekomykiöllä ei takaa eroon pääsyä silmälaseista. Jos linssin saanut ihminen näkee tarkasti lähelle, hänen täytyy käyttää silmälaseja kauas katsoessaan ja päinvastoin. Tarpeen tullen voidaan asentaa molempiin silmiin linssit eri vahvuuksilla; yksi kauas katsomiseksi ja toinen lukemista varten. Tätä tilaa kutsutaan mononäöksi. Tulee ottaa huomioon, että tämä heikentää silmien yhteistyötä ja voi aiheuttaa tilallisen hahmottamisen ongelmia.

  • Linssileikkaus yksiteholinssillä - silmä

   19 klinikkaa

   Refraktiivinen linssinvaihto yksitehotekomykiöllä eli refraktiivinen linssinvaihto on näöntarkuuden parantamiseksi tehtävä toimenpide niille, joille laserleikkaus ei sovi. Toimenpiteessä poistetaan silmän linssin “sisältö” ilman ympäröivää kapselia. Tämän jälkeen tyhjään kapselitilaan asennetaan tekomykiö. Yksitehoinen tekomykiö mahdollistaa näön korjaamisen ainoastaan yhdelle etäisyydellä, joten toimenpide ei takaa eroon pääsyä silmälaseista. Jos linssin saanut ihminen näkee tarkasti lähelle, hänen täytyy käyttää silmälaseja kauas katsoessaan ja päinvastoin. Toimenpide tehdä paikallispuudutuksessa.

  • Linssileikkaus monitehomykiöllä - silmä

   33 klinikkaa

   Refraktiivinen linssinvaihto monitehotekomykiöllä on näöntarkuuden parantamiseksi tehtävä toimenpide niille, joille laserleikkaus ei sovi. Paikallispuudutuksessa tehtävässä toimenpiteessä poistetaan silmän linssin “sisältö” ilman ympäröivää kapselia. Tämän jälkeen tyhjään kapselitilaan asennetaan tekomykiö. Moniteholinssi eli monitehotekomykiö tuo hyvän näön niin lähelle kuin kauaksikin, eikä ihminen yleensä tarvitse enää silmälaseja.  Moniteholinssi eroaa ihmisen silmän omasta mykiöstä siten, että se tuottaa hyvän näön linssin pintarakenteen eikä muodon muuttumisen ansiosta. Kaksiteholinsseillä voi ilmetä ongelmia ns. välietäisyydelle katsottaessa (esim. tietokonenäyttö). Uudemmat kolmiteholinssit eli trifokaalit takaavat kaikkein parhaimman näöntarkkuuden myös välialueilla.

  • Linssileikkaus monitehomykiöllä - 2 silmää

   3 klinikkaa

   Refraktiivinen linssinvaihto monitehotekomykiöllä on näöntarkuuden parantamiseksi tehtävä toimenpide niille, joille laserleikkaus ei sovi. Paikallispuudutuksessa tehtävässä toimenpiteessä poistetaan silmän linssin “sisältö” ilman ympäröivää kapselia. Tämän jälkeen tyhjään kapselitilaan asennetaan tekomykiö. Moniteholinssi eli monitehotekomykiö tuo hyvän näön niin lähelle kuin kauaksikin, eikä ihminen yleensä tarvitse enää silmälaseja.  Moniteholinssi eroaa ihmisen silmän omasta mykiöstä siten, että se tuottaa hyvän näön linssin pintarakenteen eikä muodon muuttumisen ansiosta. Kaksiteholinsseillä voi ilmetä ongelmia ns. välietäisyydelle katsottaessa (esim. tietokonenäyttö). Uudemmat kolmiteholinssit eli trifokaalit takaavat kaikkein parhaimman näöntarkkuuden myös välialueilla.

  • Luomirakkulan poisto

   6 klinikkaa

   Luomirakkula eli chalazion on silmäluomen Meibomin rauhasen johtimen tukos, joka ilmenee ei-punoittavana pattina ylimmäisen tai alimmaisen silmäluomen sisäpinnan sidekalvolla. Se voi esiintyä molemmissa silmissä yhtäaikaa. Luomirakkula syntyy yleensä toistuvien luomireunan tulehdusten eli näärännäppyjen seurauksena. luomirakkula hajoaa itsestään tai antibakteerisen hoidon myötä kuukauden kuluessa. Jos luomirakkula on suuri ja kestänyt kauemmin kuin kaksi kuukautta tai ärsyttää silmää, tulee tehdä pieni leikkaus ja luomirakkula avata. Luomirakkulan poisto tehdään paikallispuudutuksessa.

    

  • Kaihileikkaus yksiteholinssillä - silmä

   52 klinikkaa

   Katarakta eli harmaakaihi tarkoittaa mykiön samenemista. Näön parantamiseksi on mahdollista tehdä kaihileikkaus, jossa samentunut linssi poistetaan ja korvataan tekomykiöllä. Yksitehoinen tekomykiö mahdollistaa vain yhden etäisyystason korjaamisen. Näin ollen se ei takaa täydellistä silmälasien käyttötarpeen poistumista. Jos tekomykiön saanut ihminen näkee tarkasti kauas, tarvitsee hän lähietäisyydellä lukulasit ja päinvastoin.

  • Kaihileikkaus yksiteholinssillä - 2 silmää

   4 klinikkaa

   Katarakta eli harmaakaihi tarkoittaa mykiön samenemista. Näön parantamiseksi on mahdollista tehdä kaihileikkaus, jossa samentunut linssi poistetaan ja korvataan tekomykiöllä. Yksitehoinen tekomykiö mahdollistaa vain yhden etäisyystason korjaamisen. Näin ollen se ei takaa täydellistä silmälasien käyttötarpeen poistumista. Jos tekomykiön saanut ihminen näkee tarkasti kauas, tarvitsee hän lähietäisyydellä lukulasit ja päinvastoin. Tarpeen tullen asennetaan molempiin silmiin erivahvuiset linssit, joista toinen on kauas katsomista ja toinen lähelle katsomista varten. Tätä tilaa kutsutaan mononäöksi. Tulee ottaa huomioon, että tämä heikentää silmien yhteistyötä ja voi aiheuttaa tilallisen hahmottamisen ongelmia.

  • Kaihileikkaus monitehomykiöllä - 1 silmä

   20 klinikkaa

   Katarakta eli harmaakaihi tarkoittaa mykiön samenemista. Näön parantamiseksi on mahdollista tehdä kaihileikkaus, jossa samentunut linssi poistetaan ja korvataan tekomykiöllä. Monitehomykiö tuo hyvän näön niin lähelle kuin kauaksikin, eikä ihminen enää tarvitse silmälaseja.  Moniteholinssi eroaa ihmisen silmän omasta mykiöstä siten, että se tuottaa hyvän näön linssin pintarakenteen eikä muodon muuttumisen ansiosta. Kaksiteholinsseillä voi ilmetä ongelmia ns. välietäisyydelle katsottaessa (esim. tietokonenäyttö). Uudemmat kolmiteholinssit eli trifokaalit takaavat kaikkein parhaimman näöntarkkuuden myös välialueilla.

  • Kaihileikkaus monitehomykiöllä - 2 silmää

   5 klinikkaa

   Katarakta eli harmaakaihi tarkoittaa mykiön samenemista. Näön parantamiseksi on mahdollista tehdä kaihileikkaus, jossa samentunut linssi poistetaan ja korvataan tekomykiöllä. Monitehomykiö tuo hyvän näön niin lähelle kuin kauaksikin, eikä ihminen yleensä tarvitse enää silmälaseja.  Moniteholinssi eroaa ihmisen silmän omasta mykiöstä siten, että se tuottaa hyvän näön linssin pintarakenteen eikä muodon muuttumisen ansiosta. Kaksiteholinsseillä voi ilmetä ongelmia ns. välietäisyydelle katsottaessa (esim. tietokonenäyttö). Uudemmat kolmiteholinssit eli trifokaalit takaavat kaikkein parhaimman näöntarkkuuden myös välialueilla.

  • Toorinen moniteholinssileikkaus - silmä

   6 klinikkaa

   Katarakta eli harmaakaihi tarkoittaa mykiön samenemista. Näön parantamiseksi on mahdollista tehdä kaihileikkaus, jossa samentunut linssi poistetaan ja korvataan tekomykiöllä. Toorinen moniteholinssi mahdollistaa eri etäisyyksien hyvän näön ilman silmälaseja sekä poistaa astigmatismista eli hajataiton, jonka voimakkuus on suurempi kuin yksi diopteri.

  • Kaihileikkaus toorisella linssillä - silmä

   31 klinikkaa

   Katarakta eli harmaakaihi tarkoittaa mykiön samenemista. Näön parantamiseksi on mahdollista tehdä kaihileikkaus, jossa samentunut linssi poistetaan ja korvataan tekomykiöllä. Toorinen moniteholinssi mahdollistaa eri etäisyyksien hyvän näön ilman silmälaseja sekä poistaa astigmatismista eli hajataiton, jonka voimakkuus on suurempi kuin yksi diopteri.

  • Kaihileikkaus toorisella linssillä - 2 silmää

   2 klinikkaa

   Katarakta eli harmaakaihi tarkoittaa mykiön samenemista. Näön parantamiseksi on mahdollista tehdä kaihileikkaus, jossa samentunut linssi poistetaan ja korvataan tekomykiöllä. Toorinen yksiteholinssi mahdolistaa plus- tai miinusnäön korjaamisen lisäksi astigmatismin eli hajataiton korjaamisen. Tällä hetkellä teknologia mahdollistaa hajataiton poiston aina kuuteen (6) diopteriin asti. Koska kyse on yksiteholinssistä, on tarkka näkö saatavissa vain lähelle tai kauas. Tarpeen tullen asennetaan molempiin silmiin erivahvuiset linssit, joista toinen on kauas katsomista ja toinen lähelle katsomista varten. Tätä tilaa kutsutaan monovisioksi tai mononäöksi. Tulee ottaa huomioon, että tämä heikentää silmien yhteistyötä ja voi aiheuttaa tilallisen hahmottamisen ongelmia.

  • Silmälääkärin vastaanotto

   95 klinikkaa

   Silmälääkäri eli oftalmologi on silmäsairauksien ennaltaehkäisyyn, tutkimukseen ja hoitoon erikoistunut lääkäri. Silmälääkärin vastaanotolla voidaan tehdä tarpeen tullen näön tai silmänpohjan tutkimus tai mitata silmänpaine. Lisäksi lääkäri määrää tarpeelliset lisätutkimukset ja kokeet sekä valitsee sopivan hoitotavan. Jos tarkoituksena on vain näöntarkastus tai uusien silmälasien hankinta, tulee tällöin hakeutua optiikon vastaanotolle.

  • Optikon vastaanotto

   28 klinikkaa

   Optikko on terveydenhuollon ammattihenkilö, joka vastaa näönhuollon ja –tarkkuuden ensivaiheen kontrollista. Optikon vastaanotolle pääsee helpommin kuin silmälääkärin. Jos tarkoittuksena on yksinomaan näöntarkastus tai uusien silmälasien hankkiminen, on optikon vastaanotto riittävä. Optikko osaa myös ylipäätään arvioida, tulisiko asiakkaan kääntyä myös silmälääkärin puoleen.