Kardiologia

Kardiologia

Kardiologia on sydän- ja verisuonitauteihin erikoistunut lääketieteen ala, jonka erikoislääkäreitä kutsutaan kardiologeiksi eli sydänlääkäreiksi. Sydänlääkärien osaamisalaan kuuluvat synnynnäiset sydänsairaudet, verenpainetauti, sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta sekä erilaiset sydämen läppäongelmat ja impulssinjohtojärjestelmän sairaudet. Jälkimmäiset ilmenevät sydämen rytmihäiriöinä (esim. kammiovärinänä). Seuraavassa esitellään muutamia yleisimpiä kardiologin vastaanotolla tehtäviä tutkimuksia:

EKG
Elektrokardiogrammi (EKG) eli sydänsähkökäyrä tuottaa sydämen sähköimpulssien graafisen kuvauksen. Sydänsähkökäyrän synonyymit ovat kardiogrammi ja sydänfilmi. Tavallinen EKG voi olla hieman erilainen eri paikoissa, mutta on sovittu tietyt normiarvot, joiden perusteella EKG:ta arvioidaan. Koska EKG on helppo ja nopeasti tehtävä tutkimus, on se yleensä sydänsairautta epäiltäessä ensimmäinen tehtävä tutkimus. Sydänfilmin avulla on mahdollista diagnosoida nopeasti sydäninfarktit ja erilaiset rytmihäiriöt. Sydänfilmin vuorokausiseuranta (EKG-Holter) on nimensä mukaisesti vuorokauden kestävä tutkimus. Laitteen 24 tunnin kestävän käynnissä olon aikana voidaan seurata sydämen sähköistä toimintaa myös arkisten toimintojen ja unen aikana. Elektrodityynyt asetetaan rintakehälle tavallisen EKG:n tapaan ja vyötärölle kiinnitettävään tallentava laite. Tällainen pitkäaikainen mittaus auttaa havaitsemaan rytmihäiriöt ja sähköiset johtumishäiriöt, jotka tavallisessa EKG-tutkimuksessa jäisivät huomaamatta. EKG-Holter-tutkimusta käytetään myös hoitovasteen kontrollissa. Samankaltainen tutkimus on verenpaineen vuorokausimittaus, jossa verenpaineen arvoja mitataan 24 tunnin ajan. Verenpaineen holter-tutkimus käytetään pääasiassa korkean verenpaineen ja verenpainetaudin hoitovasteen arvioinnissa.

Rasitustesti
Rasitustesti on diagnostinen tutkimus, jonka aikana selvitetään elimistön palautumiskykyä fyysisestä rasituksesta. Rasitustestissä arvioidaan yleistä fyysistä yleiskuntoa eli rasituskuntoa sekä harjoitusohjelman sopivuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi rasitustestin avulla voidaan havaita sydän- ja verisuonijärjestelmän piilosairauksia (esim. fyysisen rasituksen jälkeiset sydämen rytmihäiriöt), selvittää syitä eri kehonoireille (esim. sydämentykytys, toistuvat rintakivut) sekä arvioida jo hoidettavien potilaiden hoidon vaikuttavuutta ja yleistä fyysistä kuntoa. Rasitustesti tehdään yleensä juoksumatolla tai kuntopyörällä. Tutkimuksen aikana seurataan jatkuvasti potilaan sydänfilmiä (EKG), sydämen lyöntitiheyttä ja verenpainetta.

Sydämen ultraäänitutkimuksella eli kaikukardiografialla voidaan arvioida sydämen rakennetta (sydänkammiot, -läpät), mutta myös sen toimintaa. Jälkimmäistä arvioidaan sydämen pumppausvoimasta kertovien vasemman kammion toimintakyvyn ja sydänlihaksen supistuvuuden perusteella. Usein ultraäänitutkimus tehdään koetun sydäninfarktin jälkeen, jotta voidaan havaita infarktiarpi, sen koko ja sijainti. Lisäksi oleellista on arvioida sydäninfarktin aiheuttaman vamman laajuutta, ml. pumppausvoiman heikentymistä. Lisäksi kaikukardiografian avulla voidaan arvioida, onko sydäntä ympäröivään sydänpussiin eli perikardiumiin kertynyt nestettä sekä varmistaa sydämen muiden osien tila.

Palvelut:

    • Kardiologin vastaanotto

      151 klinikkaa

      Kardiologi on sydäntautien erikoislääkäri, joka on keskittynyt sydän- ja verisuonisairauksien tutkimukseen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Yleisimmät kardiologien hoitamat sairaudet tai vaivat ovat rytmihäiriöt, sydämen vajaatoiminta, infarktit ja niiden seuraukset sekä synnynnäiset sydänviat.