Oftalmologia

Oftalmologia

Oftalmologia eli silmälääketiede toimii silmäsairauksien diagnosoimisen ja hoidon alalla. Silmälääkärin puoleen on hyvä kääntyä, kun esimerksi terveystarkastuksen yhteydessä suositetaan näöntarkkuuden, näön, silmänpaineen tai silmänpohjan tarkistamista. Seuraavaksi käsittelemmekin yleisimpiä silmiin liittyviä ongelmia ja niiden hoitoa.

Eri silmäsairaudet ja niiden hoidot

Näöntarkkuuden heikkeneminen on länsimaissa erittäin laajalti levinnyt ongelma. Vaikka likinäköä (eli myopia) ja kaukonäköä (eli hyperopia, jolloin tarvitaan lukulaseja) ei yhdistetä silmäsairauksiin, on kyse siltikin elämänlaatua heikentävistä tiloista. Onneksi nykypäivän lääketiede on niin kehittynyttä, että näöntarkkuutta on mahdollista yksinkertaisesti ja turvallisesti korjata laseroperaation avulla. Olemassa on useita eri toimenpidevaihtoehtoja, esimerkiksi Lasik, Femtolasik ja Smile. Laserleikkauksessa silmän pintakerrosta eli sarveiskalvoa hiotaan niin, että sen läpäisevät valonsäteet taittuvat oikeassa kulmassa, minkä ansiosta näöntarkkuus palautuu. Jos sarveiskalvo on liian ohut, sopimattoman muotoinen tai näöntarkkuuden heikkous liian suuri, on mahdollista asentaa lisälinssi silmään. Kyse on ns. käänteisesti prosessista eli linssi voidaan milloin tahansa poistaa. 

Karsastus eli strabismi on silmien asentovirhe, jonka takia silmät menevät kieroon jatkuvasti tai aika ajoin. Karsastus voi ilmetä missä iässä tahansa. Alle 1-vuotiailla voi ilmeta silmien välisen yhteistyön puuttuessa esiintyä ajoittaista katseen karsastamista, mutta sen jäädessä pysyväksi ja jatkuvaksi, tulee kääntyä lääkärin puoleen. Karsastusta voivat aiheuttaa ns. laiska silmä eli amblyopia, mutta siihen voivat vaikuttaa myös näöntarkkuuden puute, perintötekijät, vammat ja silmälihasten heikkous. Amblyopian tapauksessa on ensiarvoisen tärkeää varhainen havainnointi ja hoito. Ei-invasiivisten toimenpiteiden (silmälasit, silmälaput, tarrat, silmäharjoitukset) lisäksi käytetään kirurgisia toimenpiteitä erityisesti silloin, kun syy on silmälihaksissa.

Katarakta eli harmaakaihi on vanhemmilla ihmisillä esiintyvä sairaus, jonka tarkkaa aiheuttajasyytä ei tunneta. Normaalisti koko silmän mykiö on läpinäkyvä ja päästää valoa verkkokalvolle. Harmaakaihissa mykiön sisällä oleva neste alkaa paakkuuntua ja mykiö muuttua sameaksi. Sairaus voi esiintyä yhdessä tai molemmissa silmissä. Katarakta voi joissain harvoissa tapauksissa olla myös synnynnäinen tai syntyä tiettyjen sairauksien (esim. reuma, atooppinen dermatiitti, diabetes) jälkisairauksina. Katarakatan pääasiallinen oire on kivuton, mutta jatkuvasti etenevä näön heikkeneminen. Kun sairaus on edennyt niin pitkälle, että se häiritsee jo jokapäiväistä elämää, tehdään mykiön vaihto. Kyse on toimenpiteestä, jossa poistetaan samea mykiö ja asetetaan sen tilalle tekomykiö.

Glaukooma eli silmänpainetauti on krooninen sairaus, jossa silmän sisäinen paine on normaalia suurempi, mikä saattaa johtaa näköhermon ja näön vahingoittumiseen. Sairaassa silmissä silmänesteen tuottamisen, liikkumisen ja vuotamisen häiriö, joka aiheuttaakin silmänpaineen nousua. Tämä ylipaine vahingoittaa näköhermoa, mikä taas johtaa näkökentän kapenemiseen. Glaukooma etenee yleensä huomaamattomasti, koska näön kaventuminen alkaa silmän reunoilta. Hoitamattomana johtaa se pysyvään sokeuteen. Glaukooma tarvitsee säännöllistä jatkuvaa seurantaa ja tutkimusta, jotta tyydyttävä näkö säilyisi mahdollisimman pitkää. Hoitoina käytetään niin silmätippoja, laserhoitoa kuin myös kirurgiaa.

Palvelut:

  • OCT-tutkimus

   23 klinikkaa

   OCT-tutkimus on noninvasiivinen kuvadiagnostiikan metodi, joka mahdollista silmänpohjan kerrosten tilan arvioinnin. OCT-laite skannaa eri koekerrosten valoheijastumat ja koostaa niiden pohjalta kuvahahmotelman. Näin silmälääkäri näkee verkkokalvon kerrosten mahdolliset vammat ja hienovaraisemmat rakenteet. Tutkimus kestää yleensä 5 minuuttia.

  • Silmänpaineen mittaus

   20 klinikkaa

   Silmänpaineen mittaus eli tonometria on yksinkertainen ja nopea toimenpide, joka on kivuton potilaalle ja erittäin informatiivinen lääkärille. Säännöllinen silmänpaineen mittaus mahdollistaa vakavan silmäsairauden, glaukooman eli viherkaihin, diagnosoimisen jo varhaisvaiheessa. Kaikkien yli 40-vuotiaiden silmänpaine suositellaan mittautettavan säännöllisesti, vaikka minkäänlaisia oireita ei olisi esiintynytkään.

  • Silmänpohjan valokuvaus

   17 klinikkaa

   Silmänpohjan kuvaus on kivuton kuvadiagnostiikan metodi, joka mahdollistaa silmänpohjan tilan visualisoinnin ja arvioinnin. Jotta silmänpohja olisi hyvin nähtävissä, annetaan potilaalle pupilleja laajentavia tippoja. Silmänpohjan kuvaus tehdään erityisellä laitteella ja jokaisen kuvan ottamisen hetkellä potilas näkee kirkkaan välähdyksen. Toimenpiteen jälkeen voi näkö olla vielä hieman sumea muutaman tunnin ajan pupilleja laajentavien silmätippojen takia.

  • Silmänpohjan valokuvaus - 2 silmää

   5 klinikkaa

   Silmänpohjan valokuvaus on kivuton kuvadiagnostiikan metodi, joka mahdollistaa silmänpohjan tilan visualisoinnin ja arvioinnin. Jotta silmänpohja olisi hyvin nähtävissä, annetaan potilaalle pupilleja laajentavia tippoja. Silmänpohjan kuvaus tehdään erityisellä laitteella ja jokaisen kuvan ottamisen hetkellä potilas näkee kirkkaan välähdyksen. Toimenpiteen jälkeen voi näkö olla vielä hieman sumea muutaman tunnin ajan pupilleja laajentavien silmätippojen takia.

  • Silmän verisuonien väriainetutkimus (FAG)

   3 klinikkaa

   Fluoreseiiniangiografia (FAG) eli silmän verisuonien väriainetutkimus on diagnosoiva toimenpide, joka mahdollistaa verkkokalvon visualisoinnin, verisuonten tilan arvioinnin ja kudosrakenteiden tarkastelun. Verisuoniston tuo näkyville värivarjoaine fluoreseiini, joka injektoidaan potilaan suoneen ja josta se verenkierron kautta  etenee silmänpohjaan. Toimenpide kestää valmisteluineen korkeintaan 1,5 tuntia.