Radiologia

Radiologia

Radiologia on lääketieteen erikoisala, jossa käytetään erilaisia kuvantamismenetelmiä eri sairauksien diagnosoinnissa, tutkimisessa ja hoidossa. Seuraavassa esitellään erilaisia kuvantamismenetelmiä ja niiden käytännön sovellutuksia käytännön lääketieteessä.

Röntgentutkimus
Röntgentutkimus on kaikkein yleisin radiologinen tutkimus, jossa käytetään ionisoivaa säteilyä eli röntgensäteitä. Nykyaikana röntgenlaitteet ovat kuitenkin niin kehittyneitä, että säteilyannos on mahdollisimman pieni ja tutkimuksen kesto lyhyt. Röntgenkuvia otetaan yleisimmin rintakehästä (ns. keuhkokuva), selkärangasta ja erilaisista luista sekä nivelistä (esimerkiksi vamman tapauksessa). Hammashoidossa käytetään ortopantomografiaa eli hampaiston ja leuan panoraamakuvaa, josta näkee koko hampaiston. Välillä röntgenkuvauksessa käytetään myös varjoaineita, esimerkiksi ruoansulatuskanavan tutkimuksessa suoliston läpäisevyyden ja toiminnan arvioimiseksi.

Mammografia
Mammografia
tarkoittaa rintarauhasten röntgentutkimusta. Kyse on erityisellä laitteella tehtävästä tutkimuksesta, jonka tavoitteena on huomata mahdollisimman ajoissa erilaiset rintasairaudet, ennen kaikkea rintasyöpä. Ottamalla rinnasta kuvia kahdesta eri suunnasta voidaan paikantaa tarkasti sairas kudos. Mammografia mahdollistaa kasvainkudoksen merkitsemisen erityisellä rautalangalla, mikä helpottaa sairaan kudoksen poistamista leikkauksessa.

Ultraääni
Ultraäänitutkimuksen eli sonografian yhteydessä kuvataan eri elimiä ultraääniaaltojen avulla. Koska kyseisessä tutkimuksessa ei käytetään minkäänlaista säteilyä, on kyse täysin vaarattomasta tutkimuksesta. Ultraäänitutkimus tehdään rutiininomaisesti myös raskaanaoleville. Pääasiassa ultraäänellä tutkitaan sisäelimiä, kilpirauhasta, verisuonia, niveliä ja pehmytkudoksia. Lisäksi ultraäänen avulla on mahdollista arvioida verenkierron nopeutta ja suuntaa (esimerkiksi veritulpan poissulkemiseksi). Ultraäänen avulla ei ole mahdollista tutkia keuhkoja, vatsaa, suolistoa eikä luustoa. Ultraääntä käytetään koepalojen eli biopsian ottamisessa sekä dreenien ja stenttien asentamisessa.

Tietokonetomografia
Tietokonetomografiassa eli TT-kuvauksessa käytetään röntgensäteilyä ihmiskehon kerrokselliseksi ja tilalliseksi kuvantamiseksi. Tutkimus tehdään vain konkreettisen tarpeen tullen, koska säteilyannos eli käytettävän säteilyn määrä on tavallista röntgenkuvausta suurempi. Tietyissä tilanteissa annostellaan suonensisäisesti varjoainetta tarkemman kuvan saamiseksi. Ilman varjoainetta tehdyn tutkimuksen tuloksena ovat natiivikuvat. TT-tutkimusta voidaan käyttää pään (ml. aivojen), niskan, sydämen, keuhkojen, vatsan, lantion ja selkärangan tutkimuksessa.

Magneettitutkimus
Magneettitutkimus käyttää kehon kuvantamiseksi röntgensäteilyn sijaan voimakasta magneettikenttää. Tämän takia magneettitutkimus ei sisällä ionisoivan säteilyn tuottamia haittoja. TT-tutkimuksen tapaan voidaan myös magneettitutkimuksessa käyttää varjoainetta, joka helpottaa sairaan kudoksen havaitsemista. Magneettitutkimuksella voidaan kuvantaa esimerkiksi pään aluetta, eri niveliä, selkärankaa, vatsaa, lantion aluetta, sydäntä ja verisuonia

Sydämen tietokonetomografia
Sydämen tietokonetomografiaa eli angiografiaa käytetään verisuonten tilavuuden kuvantamiseksi. Menetelmän avulla on mahdollista arvioida valtimoiden, suonien ja sydänontelon tilaa. Tutkimuksessa verenkiertoon injektoidaan varjoainetta, joka mahdollistaa tarkemman kuvantamisen. Verisuoniston tilan arvioimiseksi tehdään erityisellä röntgenlaitteella useita kuvasarjoja, jotka näyttävät varjoaineen kulkua suonistossa. Katetrin avulla voidaan laajentaa ahtautunutta suonta ja asentaa ahtaumaan metalliverkko eli stentti. Angiografia voidaan yhdistää tietokonetomografiaan ja magneettikuvaukseen.

Palvelut:

  • Alaraajalaskimoiden ultraäänitutkimus

   191 klinikkaa

   Alaraajalaskimoiden ultraäänitutkimuksella voidaan tarkastella jalan syvä- ja pintaverenkiertoa tai diagnosoida veritulppia ja läppien vajaatoimintaa. Ultraäänitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, joka käyttää pehmytkudosten kuvantamisessa korkeataajuuksisia ääniaaltoja.

  • Kaulan ultraäänitutkimus

   45 klinikkaa

   Kaulan ultraäänitutkimuksella voidaan arvioida kilpirauhasen kokoa ja rakennetta sekä selvittää sen mahdollisia kyhmyjä ja kystoja. Ultraääni on kivuton ja vaaraton tutkimusmenetelmä, eikä se ole ionisoivaa säteilyä, joten sitä voidaan käyttää myös raskauden aikana. Ultraäänitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, joka käyttää pehmytkudosten kuvantamisessa korkeataajuuksisia ääniaaltoja.

  • Vatsan ultraäänitutkimus

   225 klinikkaa

   Vatsan ultraäänitutkimuksessa voidaan arvioida sisäelinten (maksa, munuaiset, haima ja muut) tilaa sekä mahdollisia terveydellisiä muutoksia. Ultraäänitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, joka käyttää pehmytkudosten kuvantamisessa korkeataajuuksisia ääniaaltoja. Ultraäänitutkimus on kivuton ja vaaraton, eikä tuota ionisoivaa säteilyä.

  • Nivelen ultraäänitutkimus

   199 klinikkaa

   Nivelen ultraäänitutkimus mahdollistaa nivelsiteiden, rustojen ja lihasten tilan tarkastelun sekä mahdollisesti nivelonteloon kertyneen nesteen havainnoimisen. Ultraäänitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, joka käyttää pehmytkudosten kuvantamisessa korkeataajuuksisia ääniaaltoja. Ultraäänitutkimuksen aikana voidaan samanaikaisesti seurata nivelen toimintaa, mikä mahdollistaa toiminnallisten häiriöiden huomaamisen sekä parantaa näin tutkimuksen diagnoositarkkuuta. Röntgenistä poiketen ultraääni ei ole hyödyllinen luuston tarkastelussa. Ultraäänen etu on ionisoivan säteilyn puute, minkä takia sitä voidaan myös käyttää raskaana olevien tutkimuksessa.

  • Rintojen ultraäänitutkimus

   39 klinikkaa

   Rintojen ultraäänitutkimuksessa voidaan arvioida rintarauhasten tilaa, rintatiehyeiden leveyttä,  etsiä mahdollisia ylimääräisiä muodostumia ja arvioida niiden laatua eli sitä, onko kyseessä hyvänlaatuinen nestekertymä eli kysta vai sellainen kiinteä kudos, josta tulisi ottaa koepala. Ultraäänitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, joka käyttää pehmytkudosten kuvantamisessa korkeataajuuksisia ääniaaltoja. Ultraäänitutkimuksessa eivät kuitenkaan tule näkyviin mikrokalkkeutumat, jotka saadaan nähtäville röntgenkuvissa. Näin ollen rintarauhasten sairausten kokonaisvaltaisessa diagnosoinnissa tarvitaan niin mammografiaa kuin ultraääntäkin. Ultraääni on kivuton ja vaaraton tutkimusmenetelmä, eikä se ole ionisoivaa säteilyä, joten sitä voidaan käyttää myös raskauden aikana.

  • Gynekologinen ultraäänitutkimus

   34 klinikkaa

   Gynekologinen ultraäänitutkimus eli sonohysterografia on kuvantavaan diagnostiikkaan kuuluva vaginansisäinen ultraäänitutkimus, jolla voidaan arvioida erittäin tarkasti kohdun ja munasarjojen kokoa sekä rakennetta. Ultraäänitutkimus on oleellinen niin hyvänlaatuisten kasvaimien (endometrioomat, myoomat) kuin pahanlaatuistenkin diagnosoinnissa ja hoidon suunnittelussa. Transvaginaalista tutkimusta käytetään usein myös sikiön koon ja geneettisten riskien arvioinnissa.

    

  • Nilkan MRI

   69 klinikkaa

   Magneettitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa käytetään vahvaa magneettikenttää ja radioaaltoja.  Nilkan MRI on vakiotutkimus nilkan alueen pehmytkudosten rakenteellisen tilan arvioinnissa. MRI mahdollistaa siteiden ja jänteiden vammojen diagnosoinnin ja tuo hyvin näkyviin rustorakenteet. Magneettitutkimus ei tuota ionisoivaa säteilyä. Koska MRI käyttää voimakasta  magneettikenttää, tulee mahdollisista metalliproteeseista, sisäkorvaimplanteista, verisuonten klipseistä, sydäntahdistimesta tai muista implanteista kertoa etukäteen lääkärille.

  • Vatsan MRI

   73 klinikkaa

   Magneettitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa käytetään vahvaa magneettikenttää ja radioaaltoja. Vatsan MRI auttaa arvioimaan vatsaontelon sisäelinten, sappiteiden ja verisuonten tilaa. Tutkimusta käytetään kasvainten ja niiden levinnäisyyden diagnostiikassa sekä hoitovasteen arvioinnissa. MRI on oleellisessa asemassa diagnosoidessa vatsaontelon elinten tulehdussairauksia ja kudosten infektioita. Käyttämällä suonensisäistä varjoainetta voidaan tarkastella myös verisuonia. Magneettitutkimus ei tuota ionisoivaa säiteilyä. Koska MRI käyttää voimakasta  magneettikenttää, tulee mahdollisista metalliproteeseista, sisäkorvaimplanteista, verisuonten klipseistä, sydäntahdistimesta tai muista implanteista kertoa etukäteen lääkärille.

  • Vatsan MRI varjoaineella ja ilman

   64 klinikkaa

   Magneettitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa käytetään vahvaa magneettikenttää ja radioaaltoja. Vatsan MRI-natiivitutkimus auttaa löytämään muutoksia sisäelimissä ja muissa kudosrakenteissa, tulehduskudosta tai kasvaimia. Varjoaine injektoidaan suoneen ja se mahdollistaa kudosten välisen vertailun, joten hyvänlaatuiset muutoset voidaan erottaa pahanlaatuisista, sekä tuo esille mahdolliset tulehdukset. Magneettitutkimus ei tuota ionisoivaa säiteilyä. Koska MRI käyttää voimakasta  magneettikenttää, tulee mahdollisista metalliproteeseista, sisäkorvaimplanteista, verisuonten klipseistä, sydäntahdistimesta tai muista implanteista kertoa etukäteen lääkärille.

  • Kaularangan MRI

   66 klinikkaa

   Magneettitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa käytetään vahvaa magneettikenttää ja radioaaltoja. Kaularangan MRI auttaa arvioimaan kaulan ja niskan pehmytkudosten ja kaularangan rakenteellisia muutoksia. Tätä tutkimusta käytetään pääasiassa nikamien, nikamien välilevyjen, hermojuurten ja selkäytimen tilan diagnosoinnissa. Magneettitutkimus ei tuota ionisoivaa säiteilyä. Koska MRI käyttää voimakasta  magneettikenttää, tulee mahdollisista metalliproteeseista, sisäkorvaimplanteista, verisuonten klipseistä, sydäntahdistimesta tai muista implanteista kertoa etukäteen lääkärille.

  • MRI selkärangasta varjoaineella

   67 klinikkaa

   Magneettitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa käytetään vahvaa magneettikenttää ja radioaaltoja. Selkärangan MRI varjoaineella tuo näkyville myös selkärangan verisuoniston ja auttaa diagnosoimaan mahdollisen kasvaimen tai tulehduksen. Magneettitutkimus ei tuota ionisoivaa säiteilyä. Koska MRI käyttää voimakasta  magneettikenttää, tulee mahdollisista metalliproteeseista, sisäkorvaimplanteista, verisuonten klipseistä, sydäntahdistimesta tai muista implanteista kertoa etukäteen lääkärille.

  • Lannerangan MRI

   71 klinikkaa

   Magneettitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa käytetään vahvaa magneettikenttää ja radioaaltoja. Lannerangan MRI auttaa selvittämään ristiselän alueen pehmytkudosten ja selkäragan tilaa. Tutkimusta käytetään pääasiassa nikamien, nikamien välilevyjen, selkäytimen ja  hermojuurten tilan arvioimisessa. Tutkimus on tarpeen esimerkiksi, jos selkäkivun yhteydessä esiintyy virtsan pidätysongelmia, kuumetta ja/tai alaraajojen heikkoutta. Magneettitutkimus ei tuota ionisoivaa säiteilyä. Koska MRI käyttää voimakasta  magneettikenttää, tulee mahdollisista metalliproteeseista, sisäkorvaimplanteista, verisuonten klipseistä, sydäntahdistimesta tai muista implanteista kertoa etukäteen lääkärille.

  • Rintarangan MRI

   67 klinikkaa

   Magneettitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa käytetään vahvaa magneettikenttää ja radioaaltoja. Rintarangan MRI–tutkimus auttaa selvittämään rinnan alueen pehmytkudosten ja selkäragan tilaa. Tutkimusta käytetään pääasiassa nikamien, nikamien välilevyjen, selkäytimen ja  hermojuurten tilan arvioimisessa. Peruste tutkimukselle voi olla esimerkiksi krooninen kova selkäkipu, MS-tauti tai selkärankatulehdus. Magneettitutkimus ei tuota ionisoivaa säiteilyä. Koska MRI käyttää voimakasta  magneettikenttää, tulee mahdollisista metalliproteeseista, sisäkorvaimplanteista, verisuonten klipseistä, sydäntahdistimesta tai muista implanteista kertoa etukäteen lääkärille.

  • Polven MRI

   70 klinikkaa

   Magneettitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa käytetään vahvaa magneettikenttää ja radioaaltoja. Koska MRI on hyvä kuvantamaan pehmytkudoksia, on polven MRI-tutkimus vakiotoimenpide nivelkierukan, siteiden ja ruston vammojen diagnosoinnissa. Peruste tutkimukselle voi olla esimerkiksi krooninen polvikipu ja –turvotus, polvinivel vamma, infektiot, tulehdussairaudet ja kasvaimet. Magneettitutkimus ei tuota ionisoivaa säiteilyä. Koska MRI käyttää voimakasta  magneettikenttää, tulee mahdollisista metalliproteeseista, sisäkorvaimplanteista, verisuonten klipseistä, sydäntahdistimesta tai muista implanteista kertoa etukäteen lääkärille.

  • Olkapään MRI

   70 klinikkaa

   Magneettitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa käytetään vahvaa magneettikenttää ja radioaaltoja. Koska MRI on hyvä kuvantamaan pehmytkudoksia, on olkapään MRI-tutkimus vakiotoimenpide olkanivelen ruston, rustorenkaan ja lihasrakenteen diagnosoinnissa. Peruste tutkimukselle voi olla esimerkiksi olan alueen kipu, turvotus ja rajoittunut liikerata, olkanivelvamma, tulehdukset ja rappeuttavat sairaudet. Magneettitutkimus ei tuota ionisoivaa säiteilyä. Koska MRI käyttää voimakasta  magneettikenttää, tulee mahdollisista metalliproteeseista, sisäkorvaimplanteista, verisuonten klipseistä, sydäntahdistimesta tai muista implanteista kertoa etukäteen lääkärille.

  • Pään MRI

   73 klinikkaa

   Magneettitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa käytetään vahvaa magneettikenttää ja radioaaltoja. Pään MRI tehdään aivojen ja aivorungon tutkimiseksi. Magneettitutkimus on erittäin hyvä kuvantaja diagnosoidessa iskeemisiä vammoja, aivokasvaimia, tulehduksia ja aivorappeumasairauksia. Hyvän pehmytkudoksia kuvantavan kuvaustarkkuutensa ja esitystapojensa (sekvenssit) takia MRI on usein informatiivisempi kuin TT-tutkimus. Magneettitutkimus ei tuota ionisoivaa säiteilyä. Koska MRI käyttää voimakasta magneettikenttää, tulee mahdollisista metalliproteeseista, sisäkorvaimplanteista, verisuonten klipseistä, sydäntahdistimesta tai muista implanteista kertoa etukäteen lääkärille.

  • Pään MRI ja verisuonten MRI (MRA)

   65 klinikkaa

   Magneettitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa käytetään vahvaa magneettikenttää ja radioaaltoja. Pään MRI tehdään aivojen ja aivorungon tutkimiseksi. Pään MRI-varjoainetutkimus auttaa diagnosoimaan valtimoahtaumia, valtimopullistumia, ja synnynnäisiä kehityshäiriöitä. Erityinen TOF-kuvaus mahdollistaa aivovaltimoiden kuvantamisen ilman varjoainetta. Kuitenkin tautipesäkkeiden (esim. kasvaimet, tulehdussairaudet) tarkemmaksi arvioimiseksi on tarpeen käyttää suonensisäistä varjoainetta. Magneettitutkimus ei tuota ionisoivaa säiteilyä. Koska MRI käyttää voimakasta  magneettikenttää, tulee mahdollisista metalliproteeseista, sisäkorvaimplanteista, verisuonten klipseistä, sydäntahdistimesta tai muista implanteista kertoa etukäteen lääkärille.

  • Pään MRI varjoaineella ja ilman

   67 klinikkaa

   Magneettitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa käytetään vahvaa magneettikenttää ja radioaaltoja. Pään MRI-nativiitutkimusta eli tutkimusta ilman varjoainetta käytetään pääasiassa aivojen ja aivorungon tutkimuksessa. MRI mahdollistaa aivojen iskeemisten vammojen, verenvuotojen, kasvainten, tulehdusten ja aivorappeumasairaausten diagnosoimisen. Suonensisäisen varjoaineen käyttäminen parantaa MRI-tutkimuksen diagnostista tarkkuutta. Verrattaessa TT-tutkimukseen on MRI etu erittäin korkea kuvaustarkkuus pehmytkudosten kuvantamisessa. Magneettitutkimus ei tuota ionisoivaa säiteilyä. Koska MRI käyttää voimakasta  magneettikenttää, tulee mahdollisista metalliproteeseista, sisäkorvaimplanteista, verisuonten klipseistä, sydäntahdistimesta tai muista implanteista kertoa etukäteen lääkärille.

  • MRI polvinivelesta varjoaineella

   63 klinikkaa

   Magneettitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa käytetään vahvaa magneettikenttää ja radioaaltoja. Koska MRI on hyvä kuvantamaan pehmytkudoksia, on polven MRI-tutkimus vakiotoimenpide kierukoiden, siteiden, jänteiden ja ruston vammojen diagnosoinnissa. Polvinivelen MRI varjoaineella mahdollistaa lisäksi tulehdusten ja kasvainten tarkemman diagnosoimisen. Tutkimuksen perusteina voivat olla esimerkiksi krooninen polvikipu ja –turvotus, polvinivelvamma, nivelen ja luun tulehdukset sekä kasvaimet. Magneettitutkimus ei tuota ionisoivaa säiteilyä. Koska MRI käyttää voimakasta  magneettikenttää, tulee mahdollisista metalliproteeseista, sisäkorvaimplanteista, verisuonten klipseistä, sydäntahdistimesta tai muista implanteista kertoa etukäteen lääkärille.

  • Ranteen magneettikuvaus

   68 klinikkaa

   Magneettitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa käytetään vahvaa magneettikenttää ja radioaaltoja. Hyvän pehmytkudoksia kuvantavan kuvaustarkkuutensa takia on magneettitutkimus vakiotoimenpide siteiden, jänteiden, lihasten, hermojen ja ruston tilan diagnosoinnissa. Ranteen magneettikuvauksen perusteina voi olla esimerkiksi ranteeen alueen kipu, puutuminen, rajoittanut liikkuvuus, tulehdus, liikarasitus tai vamma. Magneettitutkimus ei tuota ionisoivaa säiteilyä. Koska MRI käyttää voimakasta  magneettikenttää, tulee mahdollisista metalliproteeseista, sisäkorvaimplanteista, verisuonten klipseistä, sydäntahdistimesta tai muista implanteista kertoa etukäteen lääkärille.

  • Sydämen MRI

   63 klinikkaa

   Magneettitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa käytetään vahvaa magneettikenttää ja radioaaltoja. Sydämen MRI-tutkimuksessa on magneettitutkimukseen yhdistetty sydänsähkökäyrätutkimukseen (EKG), joka mahdollistaa sydämen toiminnan tarkan kuvaamisen sydämen sykkeen eri vaiheissa. MRI:n avulla voidaan arvioida sydämen kammioiden kokoa, sydänlihaksen paksuutta, infarktin jättämiä vammojen laajuutta ja sydämen pumppaustoimintaa. MRI mahdollistaa sydänlihaksen tulehduksellisten vammojen ja sydämen vajaatoiminnan aiheuttajan diagnosoimisen sekä auttaa jatkohoidon suunnittelussa. Magneettitutkimus ei tuota ionisoivaa säiteilyä. Koska MRI käyttää voimakasta  magneettikenttää, tulee mahdollisista metalliproteeseista, sisäkorvaimplanteista, verisuonten klipseistä, sydäntahdistimesta tai muista implanteista kertoa etukäteen lääkärille.

  • Lantion MRI

   66 klinikkaa

   Magneettitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa käytetään vahvaa magneettikenttää ja radioaaltoja. Lantion MRI mahdollistaa virtsarakon, peräsuolen, sigmasuolen, kohdun, munasarjojen ja eturauhasen tilan arvioimisen. MRI:n avulla voidaan diagnosoida pikkulantion alueen elinten muutoksia tai kasvaimia jo varhaisvaiheessa sekä arvioida kasvainten levinnäisyyttä ja suunnittella jatkohoitoa. Tutkimuksen perusteina voivat olla esimerkiksi krooninen kipu alavatsassa tai ristiluun alueella, pikkulantion elinten tulehdussairaudet tai kasvaimet. Magneettitutkimus ei tuota ionisoivaa säiteilyä. Koska MRI käyttää voimakasta  magneettikenttää, tulee mahdollisista metalliproteeseista, sisäkorvaimplanteista, verisuonten klipseistä, sydäntahdistimesta tai muista implanteista kertoa etukäteen lääkärille.

  • Lantion MRI varjoaineella ja ilman

   63 klinikkaa

   Magneettitutkimus on radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa käytetään vahvaa magneettikenttää ja radioaaltoja. Lantion MRI mahdollistaa virtsarakon, peräsuolen, sigmasuolen, kohdun, munasarjojen ja eturauhasen tilan arvioimisen. Kaikkein tarkimman kuvauksen antaa varjoainetutkimus, joka tuo paremmin esille tulehdukselliset muutokset, tulehtuneen kudoksen ja kasvaimet. Varjoaine injektoidaan suoneen. Tutkimuksen perusteina voivat olla esimerkiksi krooninen kipu alavatsassa tai ristiluun alueella, pikkulantion elinten tulehdussairaudet tai kasvaimet. Magneettitutkimus ei tuota ionisoivaa säiteilyä. Koska MRI käyttää voimakasta  magneettikenttää, tulee mahdollisista metalliproteeseista, sisäkorvaimplanteista, verisuonten klipseistä, sydäntahdistimesta tai muista implanteista kertoa etukäteen lääkärille.