Lehdistötiedote: Virolainen kasvuyritys Medihub aikoo mullistaa Pohjoismaiden terveyspalvelumarkkinat

Lehdistötiedote: Virolainen kasvuyritys Medihub aikoo mullistaa Pohjoismaiden terveyspalvelumarkkinat

Medihub tuo ensimmäisenä yrityksenä Pohjoismaissa ja Baltiassa markkinoille maiden rajat ylittävän terveyspalveluiden infoportaalin, jossa voi vertailla palveluiden hintoja ja lukea toisten käyttäjien kokemuksia klinikoista. Samoin portaalista on löydettävissä tieto henkilöstön kielitaidon tasosta, joka on potilaan kannalta myös varsin oleellinen tieto. Portaali auttaa lisäämään terveydenhuoltosektorin läpinäkyvyyttä ja lisäämään kansainvälisen potilaskunnan liikkumista. Lisäksi kansainvälinen kilpailua parantaa terveyspalveluiden laatua ja laskee suomalaisen kuluttajan osalta palveluiden hintaa.

”Portaalin aloittamisen myötä voi ennustaa Suomen terveydenhuollon maksullisiin palveluihin kohdistuvan hintakilpailun painetta, johon lisäksi yhdistyy potilaiden lisääntyvä vapaa liikkuvuus”, sanoo Medihubin toimitusjohtaja Helary Lainjärv. ”Pitkällä tähtäimellä Medihub tuo varmasti hyötyä Suomen terveydenhuoltosektorille, koska markkinat muuttuvat läpinäkyvämmiksi ja palveluiden saatavuus paranee. Muutamilla suomalaisilla yksityisklinikoilla palvelun laatu ja hinta eivät kohtaa, joten näiden tulee tarkastella uudelleen hinnoitteluaan tai ottaa riski asiakaskunnan menettämisestä. Kun klinikoiden tarjoamat palvelut asetetaan samalla viivalle, on niiden välillä huomattavissa jo Suomen sisäisestikin hinnoittelun ja laadun välinen epäsuhta. Aina korkeampi hinta ei tarkoita parempaa laatua”, toteaa itsekin lääkärinä toimiva Lainjärv. ”Tulevaisuudessa on odotettavissa terveysturismin suuntautumista myös suomalaisille klinikoille, koska maailman mittakaavassa laatu- ja hintataso ovat varsin hyvät. Suomella on erinomainen mahdollisuus Medihubin kautta lisätä terveyspalveluiden vientiä, jota tukevat vankka kansainvälinen maine ja hyvät lentoyhteydet niin Keski-Eurooppaan kuin Aasiaankin”, lisää Lainjärv. Medihubin portaalia on kehitetty viime vuoden keväästä lähtien ja tällä hetkellä sieltä on löydettävissä enemmistö Suomen ja Viron suurimmista klinikoista. Palvelua kehittää eri alojen osaajista koostuva henkilökunta, johon kuuluu niin ohjelmistoinsinöörejä, lääkäreitä, juristeja kuin talous- ja taideihmisiäkin.

Portaalin verkkosivua https://medihub.org kehitetään jatkuvasti ja sen sisältämä tietomäärä täydentyy lähes päivittäin. Medihub ainoastaan välittää klinikoiden maksullisia palveluita ja mahdollistaa KELA-korvauksettomien hintojen vertailun.

Hoiva&Terveys julisti meistä upean artikkelin! Medihubin avulla voivat kuluttajat etsiä Suomesta, Ruotsista ja Baltian maista terveysklinikoita, vertailla palveluiden hintoja, varata lääkärin vastaanottoaikoja sekä lentoja ja hotelleja ja lukea toisten käyttäjien kokemuksia klinikoista.