Eurooppalainen sairaanhoitokortti kattaa välttämättömän hoidon kustannukset

Eurooppalainen sairaanhoitokortti kattaa välttämättömän hoidon kustannukset

Eurooppalainen sairaanhoitokortti kattaa akuuttiin sairaanhoitoon liittyvät kustannukset. Suomessa asuvalla henkilöllä on oikeus Kelan myöntämään eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin (European Health Insurance Card, EHIC), jos hänet on sairausvakuutettu Suomessa tai Suomi vastaa hoitonsa kustannuksista. Eurooppalainen sairaanhoitokortti oikeuttaa saamaan lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka ei voi odottaa sitä, että potilas palaa takaisin kotiin.

Suunnitelmallisesta hoidosta poiketen akuutin sairaanhoidon tarve syntyy toisessa jäsenvaltiossa. Tällaisia poikkeustapauksia voivat olla esimerkiksi akuutti sairastuminen tai tapaturma. Akuutin sairaanhoidon tapauksessa voi Euroopan unionin alueella käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Esittämällä kortin saa sairauteensa välttämättömän sairaanhoidon samoilla maksuilla ja samojen käytäntöjen mukaan kuin kyseisen maan omat kansalaiset. Mikäli paikallisen asukkaan on maksettava sairaanhoitopalvelun omavastuu tai käyntimaksu, sitä ei korvata myöskään eurooppalaisen sairaanhoitokortin omistavalle potilaalle. Potilaan on paikallisten asukkaiden tapaan itse maksettava esimerkiksi käyntimaksu, hoitopäivämaksu ja lääkkeiden omavastuuosuus. Kortin voi tilata Kelan internetsivuilta omilla verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

Mitä pitäisi tietää eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttöehdoista?

Eurooppalainen sairaanhoitokortti kelpaa ulkomailla julkisessa terveydenhuollossa sekä lisäksi sosiaalivakuutuksen piiriin kuuluvissa yksityisissä lääkäreissä ja sairaaloissa. Näin sairauden vuoksi ei tarvitse palata ulkomailta Suomeen hoitoa saamaan. Toiseksi hoitavalle laitokselle on esitettävä eurooppalainen sairaanhoitokortti tai sen korvaava todistus sekä henkilöllisyystodistus. Eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sen korvaavaa todistusta ei voi käyttää, jos henkilöllä ei ole sairausvakuutusta. Vaihto-opiskelijat sekä koko tutkinnon toisessa maassa suorittavat opiskelijat saavat lääketieteellisesti välttämättömän sairaanhoidon paikallisessa julkisessa terveydenhuollossa, kun matkustaa EU- tai Eta-valtioissa tai Sveitsissä. Kortilla pääsee hoitoon myös, jos pitkäaikaissairaus aiheuttaa matkalla akuuttia hoidontarvetta tai jos tarvitsee hoitoa raskauden tai synnytyksen vuoksi. Ennen matkalle lähtöä on tarkistettava sekä sairausvakuutuksen että eurooppalaisen sairaanhoitokortin voimassaolo. Lisätietoja eurooppalaisesta sairaanhoitokortista löytyy Kela.fi sivuilta.

Unohditko eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi kotiin?

Mikäli oleskelet Suomen ulkopuolella toisessa EU-maassa ja tarvitset lääketieteellistä hoitoa, mutta sinulla ei ole korttia mukanasi, voit tilata itsellesi korvaavan todistuksen. Korvaavan todistuksen saamiseksi on otettava yhteyttä Kelan asiakaspalveluun soittamalla asiakasnumeroon +358 20 692 203. Tietoturvasyistä Kelan kanssa ei voi asioida sähköpostitse. Viestejä Kelaan voi lähettää asiointipalvelun suojatun viestiyhteyden kautta www.kela.fi/asiointi.