Korvaukset ulkomailla annetusta hoidosta

Korvaukset ulkomailla annetusta hoidosta

Potilaalla on mahdollista saada korvausta Suomesta Euroopan unionin alueella tehdystä suunnittelmallisesta hoidosta. Suunnitelmallisessa hoidossa toimenpiteen tarpeellisuus on etukäteen selvä, eikä akuuttihoitoa tarvita. Esimerkkejä tällaisesta ovat lonkan tekonivelleikkaus tai silmän kaihileikkaus. Suunnitelmallinen hoito voidaan järjestää toisessa maassa, mutta akuutista hoidosta vastaa aina itseä lähin hoitopaikka. Vuodesta 2013 lähtien on Euroopan Unionin kansalaisilla ollut oikeus hakeutua suunnitelmalliseen hoitoon toiseen jäsenmaahan ja hakea siitä oman maansa sairausvakuutusjärjestelmän korvausta. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän on itse maksettava lääkärihoitokulunne, mutta Kela voi korvata ne jälkeenpäin hakemusta ja todentavia asiakirjoja vastaan. On tärkeä muistaa Kela-korvauksen olevan saatavissa ainoastaan niistä terveydenhuollon palveluista ja toimenpiteistä, jotka ovat Kelan korvaamia myös Suomessa.

Potilaalla tulee tulee etsiä itsellesi sopiva hoitopaikka ja selvittää hoitomahdollisuutesi siellä. Jos haluatte hoitoon esim. Viroon erikoislääkärille, tarvitsette yleensä yleislääkärin tai perhelääkärin lähetteen. Muistattehan vain varmistaa etukäteen valitsemastanne hoitopaikasta, tarvitaanko lähete Virossa toimivalta perhelääkäriltä vai hyväksytäänkö myös Suomessa toimivan lääkärin kirjoittama lähete. Katso lisää: https://www.hoitopaikanvalinta.fi/terveyspalvelut-ulkomailla/maakohtaista-tietoa-terveyspalveluista/viro/.

Hoitoon hakeutuminen ilman ennakkolupaa toiseen EU/ETA-maahan tai Sveitsiin.

Teillä on oikeus saada lääkärin tai hammaslääkärin hoidosta Kela-korvausta, jos teillä on sairausvakuutus Suomessa ja olette hakeutunut hoitoon ilman ennakkolupaa toiseen EU/ETA-maahan tai Sveitsiin. Lisäksi voitte saada korvausta myös teille määrätyistä tutkimuksista, hoidosta ja lääkkeistä. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että annettu hoito kuuluu Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja on sairausvakuutuslain mukaan korvattavissa. Korvauksen myöntämisperusteet EU-maassa annetusta hoidosta eivät erottele yksityistä tai julkista palveluntuottajaa, vaan kohtelevat niitä tasavertaisesti.  Palveluntuottajalla ei siis ole merkitystä hoidosta aiheutuneiden kustannusten korvaamisessa.

Potilaalla tulee maksaa omat hoitokustannuksensa, mutta hoidon jälkeen voi hakea niiden korvaamista Kelan hakemuslomakkeella Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset (SV 128). Muistutamme teitä, että korvausta tulee hakea  kuuden (6) kuukauden kuluessa hoidon maksamisesta. Mahdollisiin potilasvahinkoihin sovelletaan hoitoa antaneen maan lakisääteistä potilasvakuutusta eli tätä korvausta on haettava hoitoa antaneesta maasta. Katso lisää: http://www.kela.fi/hoitoon-hakeutuminen-ulkomaille.

Potilaalla on oikeus korvauksiin myös matka- ja lääkekustannuksistanne

Olette oikeutettu saamaan korvausta matka- ja lääkekustannuksistanne. Matkat korvataan teille samoin perustein kuin olisitte hakeutunut hoitoon Suomeen. Saatte sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen niin lääkärin/hammaslääkärin vastaanotosta kuin teille määrätyistä tutkimuksista ja lääkkeistäkin. Ulkomailta ostetuista lääkkeistä saatte saman korvauksen kuin Suomessa ostetuista lääkkeistä. Sairaanhoitokorvauksia maksetaan vain EU/ ETA-maissa tai  Sveitsissä annetusta hoidosta. Kts lisää: http://www.kela.fi/sairaanhoito-kansainvalisissa-tilanteissa-hoitoon-hakeutuminen-ulkomaille.

Lomake: http://www.kela.fi/documents/10192/3861304/SV128.pdf

Ennakkolupa hoitoon hakeutumiseksi

Toiseen EU/ETA-maahan tai Sveitsiin hoitoon hakeutumiseksi voidaan myöntää ennakkolupa. Jos teillä on ennakkolupa, tarvitsee teidän maksaa hoidostanne vain asiakasmaksu. Hoitopaikka ja -mahdollisuudet tulee kuitenkin selvittää itse. Lisäksi teidän tulee selvittää, onko ennakkoluvan käyttö mahdollista valitsemassanne hoitolaitoksessa. Voitte saada ennakkoluvan myös hoidon jälkeen. Jo annettua hoitoa koskeva ennakkolupahakemus käsitellään samalla tavalla kuin ennen hoidon antamista jätetty hakemus. Lupahakemus on jätettävä Kelaan viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa kustannusten maksamisesta. Lupa on myönnettävä, jos luvan myöntämisen edellytykset olisivat täyttyneet myös ennen hoitoa. Kts lisää: http://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-hoitoon-hakeutuminen-suomesta-ulkomaille.

Suomen julkisen terveydenhuollon tulee puoltaa luvan myöntämistä, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Hoito on lääketieteellisesti perusteltua.
  2. Hoito kuuluu Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluihin.
  3. Suomessa ei pystytä järjestämään hoitoa takuuajan puitteissa.

Katso lisää ennakkoluvan hakemisesta: http://www.kela.fi/sairaanhoito-kansainvalisissa-tilanteissa-hoitoon-hakeutuminen-ulkomaille.