Yksityisyydensuojan yleiset ehdot

Tervetuloa tutustumaan Medihub OÜ:n yksityisyydensuojan ehtoihin. Medihub OÜ:lle on asiakkaidensa henkilötietojen turvallinen käsittely ja potilaan yksityisyys ensisijaisen tärkeitä. Asiakkaan henkilötietoja käytetään ainoastaan transaktiossa, palautteen keräämisessä tai muussa asiakkaan hyväksynnällä tapahtuvassa tiedonsiirrossa.

Medihub käsittele asiakkaan henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin on tarpeellista asiakkaan aloitteesta tehdyn transaktion toteuttamiseksi ja asiaan liittyvän palautteen keräämiseksi. Poikkeuksena voi Medihub OÜ lähettää asiakkaalle asiakasviestejä ja tarjouksia, jos tämä on siihen antanut suostumuksensa.

Medihub pidättää itsellään oikeuden tehdä milloin tahansa korjauksia ja muutoksia käyttöehtoihin ja yksityisyydensuojaan. Muutokset astuvat voimaan, kun niistä on ilmoitettu verkkosivulla. Asiakkaille ei henkilökohtaisesti tiedoteta jokaisesta uudesta muutoksesta. Asiakkaita pyydetään tutustumaan käyttöehtoihin ja yksityisyydensuojaan sivuston jokaisen uuden käyttökerran yhteydessä. Samoin pyydämme asiakkaalta ennen transaktion suorittamista tai henkilötietojen syöttämistä, että tämä on tutustunut etukäteen meidän yksityisyysehtoihimme.

 1. Henkilötietoja ei koskaan jaeta kolmansille osapuolille.

  Me emme koskaan jaa teidän henkilötietojanne tai muita palvelun yhteydessä kerättäviä tietoja kolmansille osapuolille (lukuunottamatta tilannetta, jossa laki sitä velvoittaa). Varaukseen tai muuhun tapahtumaan liittyvät henkilötiedot välitetään ainoastaan teidän valitsemallenne palveluntarjoajalle. Niitä ei jaeta kolmansille osapuolille (lukuunottamatta tilannetta, jossa se on välttämättöntä tapahtuman toteuttamiseksi).

 2. Tietojen säilytys salattuna

  Säilytämme teidän henkilötietojanne puoli vuotta salattuina tietokannassamme, johon pääsy ainoastaan arkaluontoisten tietojen käsittelyyn oikeutetutuilla henkilöillä. Kuuden kuukauden kuluttua henkilötiedot poistetaan lopullisesti ilman palauttamismahdollisuutta.

 3. Tietojen käsittely perustuu lakiin

  Teidän henkilötietojanne käsitellään aina henkilötietojen käsittelyä sääntelevien lakien ja säädösten mukaisesti. Medihub OÜ on sanaut Viron tasavallan tietosuojan tarkastusvirastolta (Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioon) arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyluvan.

 4. Henkilötietoja kerätään ainoastaan palveluita varten

  Henkilötietoja kerätään ja säilytetään ainoastaan vastaanottojan varauksen tai muiden asiakkaan valitsemien palveluiden toteuttamiseksi.

  Asiakkaan henkilötietoja voidaan käyttää varaukseen liittyvien tiedotteiden lähettämiseksi ja palautteen keräämiseksi, mutta ei kauempaa kuin kohdassa 2 säädetty aikaraja säätää.

 5. Medihub OÜ:n verkkosivulla käytetään palvelun toteuttamiseksi ja sen laadun parantamiseksi evästeitä.

 6. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn yhteydessä asiakkaille annetaan tiedoksi seuraava tiedote:

  1. Vastaava käsittelijä Medihub OÜ:ssä on Helary Lainjärv, yhteystieto helary@medihub.org.
  2. Henkilötietoja käsitellään asiakkaan palvelemiseksi. Käsittelyn perustuu oikeudellisesti Viron tasavallan tietosuojan tarkastusviraston (Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioon) Medihub OÜ:lle antamaan arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyoikeuteen.
  3. Medihub OÜ ei välitä käyttäjän henkilötietoja Euroopan Unionin ulkopuolisiin kolmansiin maihin eikä kansainvälisille organisaatioille.
 7. Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä annamme tiettäväksi seuraavat rekisteröityneen oikeudet:

  1. pyytää vastaavalta käsittelijältä pääsyä omiin henkilötietoihinsa;
  2. oikeus vaatia henkilötietojen korjaamista, poistamista tai niiden käsittelyn rajaamista tai esittää vastaväite tällaisten henkilötietojen käyttämiselle;
  3. oikeus vaatia tietoa henkilötietojen tiedonsiirto-oikeuksista;
  4. oikeus valittaa vastaaville valvontaviranomaisille.