Lietošanas noteikumi

  1. Laipni lūdzam saskaņā ar Igaunijas Republikas tiesību normām reģistrētā uzņēmuma Medihub OÜ (reģistrācijas kods 12847026) tīmekļvietnē! Medihub OÜ kontaktinformācija: Raekoja plats 16, 51004 Tartu, e-pasta adrese: info@medihub.org
  2. Tīmekļvietnē klients drīkst norādīt tikai savu personīgo informāciju. Izņēmuma kārtā citas personas datus vizītes rezervēšanas ietvaros drīkst norādīt bērnu vai rīcībnespējīgu personu aizbildņi, taču šādā gadījumā ir jāveic attiecīga atzīme šim nolūkam paredzētajā papildinformācijas ailē.
  3. Medihub neuzņemas atbildību par pakalpojumiem, kas nav pakļauti saprātīgai kontrolei. Medihub neuzņemas atbildību par tīmekļvietnē norādīto medicīnisko pakalpojumu pieejamību, pasūtītāju kvalifikāciju un kompetenci un apkalpošanas kvalitāti. Medihub neuzņemas atbildību par klīniku sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem vai ārstēšanas gaitā pieļautām kļūdām. Medihub neuzņemas atbildību arī par finanšu pakalpojumiem, apdrošināšanas un citiem pakalpojumiem, kuru reklāma ir atrodama tīmekļvietnē.
  4. Pakalpojuma pasūtījuma apstiprināšanai klīnikas var pieprasīt, piemēram, lai lietotājs aizpilda papildu anketu vai veic samaksu par pasūtījumu. Rezervējot vizītes laiku, lietotājs apņemas ievērot visas prasības, pretējā gadījumā klīnika ir tiesīga atteikt pasūtījuma izpildi.
  5. Medihub tīmekļvietnē norādītās cenas ir tikai aptuvenas. Medihub neuzņemas atbildību par cenu izmaiņām, kuras klīnikas izdara savos cenrāžos.
  6. Medihub nav medicīnisko pakalpojumu sniedzējs. Medihub ir izstrādājis platformu, kas pacientiem palīdz atrast viņu vajadzībām atbilstīgu medicīnisko pakalpojumu sniedzēju. Medihub tīmekļvietnē atrodamā informācija par klīnikām balstās uz šo klīniku tīmekļvietnēs publicētajām ziņām, kas ir brīvi pieejamas, vai šo klīniku nepastarpināti sniegtajām ziņām. Medihub darbojas kā digitāls palīgs klīniku meklēšanā un salīdzināšanā.
  7. Jebkāda prettiesiska darbība, kas ir pretrunā pieklājības normām un labas prakses tradīcijām, ir aizliegta. Medihub administrē lietotāju atsauksmes, lai nodrošinātu komentāru kvalitāti un korektumu.
  8. Medihub patur tiesības jebkurā laikā veikt grozījumus un papildinājumus lietošanas noteikumos un konfidencialitātes politikā. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļvietnē. Klientiem par izmaiņām individuāli paziņots netiek. Tādēļ ir ieteicams ikreiz, kad tiek veikts darījums vai rezervēšana, apskatīt lietošanas noteikumus un konfidencialitātes politiku.
  9. Pakalpojumu izmantošana veidā, kas ir prettiesisks vai pārkāpj privātuma neaizskaramību, ir aizliegta. Ir aizliegts arī izmantot jebkādu automātisku ierīci vai manuālu procesu mūsu tīmekļvietnes pārlūkošanai vai kopēt tās saturu bez iepriekšējas rakstveida atļaujas. Medihub ir Igaunijas Patentu valdē reģistrēta preču zīme (numurs M201600630).